Starten met Teams

Samenwerken rond een gemeenschappelijk doel staat centraal binnen Teams, dus is dit o.a. een handig platform voor vakwerkgroepen. Het aanbrengen van een vak aan een lesgroep is ook zo’n doel. Teams zit onder de paraplu van Microsoft 365.

 1. Klaarzetten
  1. Smartschool versus Teams
  2. De apps (web, desktop, mobiel)
  3. Aanmaken Team
  4. Toevoegen teamleden
 2. Kanalen
 3. Communicatie (tekst-, audio-, videogesprekken)
 4. De tabs: Posts ; Bestanden ; Class Notebook ; Opdrachten en cijfers ; +tab
 5. Hoe start ik met …
  1. digitaal cursusmateriaal
  2. een vak aan meerdere klasgroepen
  3. een nieuw schooljaar

Klaarzetten

Smartschool versus Teams

Smartschoolvak (binnen Smartschool) en Teams (binnen Office 365) zijn de twee elektronische leeromgevingen waar de meesten onder ons vertrouwd mee zijn. Een vergelijking.

Smartschoolvak Teams
Aanmaken Aanmaken
Na het aanmaken stel je toegangsrechten in. Idem. Zie verder.
Vaknieuws Posts
Leerkrachten kunnen nieuws maken, leerlingen enkel lezen. Een combinatie van vaknieuws, meldingen en fora. Ieder lid kan posten (zowel leerlingen, als leerkrachten). Zie verder.
Smartschool Live Vergaderen
Om online lessen te organiseren en daarbij je webcam, venster of volledig scherm en presentatie delen. Je kan discussies voeren met je leerlingen terwijl je aantekeningen maakt op je scherm. Kan gebruikt worden voor het onderwijs, maar wordt ook in bedrijven gebruikt. Hierdoor kunnen de functies misschien overweldigend zijn, maar in het videogesprek-artikel word je stap-voor-stap gegidst.
Documenten Bestanden
Voor het aanbieden van leerstof. Idem, maar je kan ook leerlingen hierin laten werken. Zie verder.
Weblinks Weblinks
Een lijstje van interessante weblinks. Dit wordt niet out-of-the-box aangeboden. Je kan in OneNote wel een aparte sectie maken of een apart tabblad maken zoals in deze video wordt geïllustreerd.
Oefeningen +-tab
Binnen oefeningen heb je o.a. Capisj, Hot Potatoes, WinToets en Bookwidgets. Deze laatste is een evaluatie- en oefeningenplatform. Idem, maar nog meer mogelijkheden. Zie verder.
Uploadzone Opdrachten
Centrale plaats voor het indienen van opdrachten, want afzonderlijk berichten verwerken is tijdrovend. Zoals de uploadzone, maar krachtiger: leerlingen kunnen rechtstreeks hierin werken en alles wordt gesynchroniseerd.
Forum Posts
Kan handiger zijn dan een persoonlijk bericht. Dan kunnen leerlingen eerdere antwoorden lezen én kunnen ze elkaar helpen bij onduidelijkheden. Zoals al geschreven is posts eerder een combinatie van vaknieuws, meldingen en fora. Zie verder.
Enquêtes Forms
Handig voor online toetsen, enquêtes. Ook hier handig voor online toetsen (‘quiz’), enquêtes. Je kan dit integreren binnen een Team, maar je kan ook apart een link bezorgen (bv. via een Smartschoolbericht, in een opdracht, …).
Stream (video)
Je kan weliswaar een video uploaden, maar een echt videoplatform is er niet. Stream is zoals YouTube, maar geïntegreerd binnen Office 365. Je kan dit integreren binnen een Team, maar je kan ook apart een link bezorgen (bv. via een Smartschoolbericht, in een opdracht, …). Merk op dat je op zelfgekozen tijdstippen een MS Form hieraan kan koppelen. Ideaal voor een flip-the-classroom.
Vakopties …-menu
Om zaken aan of uit te zetten, leerlingen toe te voegen, … Idem
Help Help
Zie de helppagina van Smartschool of de specifieke pagina i.v.m. onderwijs op afstand.
Controleer de Smartschool-statuspagina als er rariteiten opduiken.
Microsoft België organiseert webinars om leerkrachten de komende periode wegwijs te maken in Office 365 en Teams. De link wordt continu bijgewerkt.
Controleer de Teams-statuspagina als er rariteiten opduiken.

De Teamsomgeving

🎬 De Teamsomgeving: hoe ziet Teams er uit en wat kan ik er mee?

Microsoft biedt drie soorten apps aan om Teams te gebruiken (aanmelden is steeds met jouw schoolaccount):

 • De desktop app kan je hier downloaden voor jouw gewone computer/laptop, installeren (beheerdersrechten zijn niet nodig) en gebruiken. Het heeft meer mogelijkheden dan de web app, wat zeker bij videogesprekken tot uiting komt. Al interesse in de verschillen web vs desktop? Zie dit filmpje.
 • De web app gebruik je als je met de browser (Chrome, Edge) surft naar office.com, aanmeldt en doorklikt naar Teams.
 • De mobiele app kan je gebruiken op smartphone en tablet.

Voor dit artikel kan je de eerste twee opties gebruiken. De desktop en mobiele app kan je hier downloaden.

Aanmaken Team

Nog geen rechten om Teams te mogen maken? Stuur een mailtje naar ict.centraal.

🎬 Leer hoe je een Team aanmaakt en hoe je leerlingen toevoegt. I.p.v. het filmpje kan je het hieronder ook lezen.

 1. Zorg dat je Teams hebt geopend (via web- of desktopapp).
 2. Zoek naar de mogelijkheid “Lid worden van een Team of een team maken”. Kies voor “Een team maken” (tenzij je een code zou hebben ontvangen).
 3. Er zijn verschillende soorten teams. Het soort team bepaalt wat mogelijk is in het team. Uit het overzicht nemen we de twee belangrijkste:
  1. Klas: een jaarteam (klasteam/klasgroep) waar je les aan geeft. Enkel een klasteam (jaarteam) kan gebruik maken van de map lesmateriaal, opdrachten, puntenboek, …
  2. PLC (Professional Learning Community): een personeelsteam, bv. een vakwerkgroep. T.o.v. het voorgaande zal je bv. geen opdrachten/taken/oefeningen (kunnen) toekennen aan je collega’s.

Om voor iedereen duidelijkheid te scheppen is goede naamgeving belangrijk. Er zijn onderstaande schoolafspraken (tip: bekijk ons overzicht van alle afkortingen).

 • Jaarteam = KlasTeam (jaarteam) voor samenwerken leerkracht – leerlingen
  • Schooljaar(afgekort)-CAMPUSLETTER+leerjaar-KT-VAKCODE
   • Campusletter, eventueel gevolgd door leerjaar
   • Vakcode = afkorting van de vaknaam + evt. extra info (aantal uur, klas(sen), …)
   • Vb. 18/19-H3-KT-ENG3-307
   • 18/19-3e jaar op campus Harelbeke-klasteam-Engels, 3 lesuren
  • Maak afspraken via een vastgepinde aankondiging (meer info).
  • Moet omwille van de doorlichting worden gearchiveerd op het einde van een schooljaar.
 • Nulteam 00/00 = Klasteam voor samenwerken onder leerkrachten (met dus een tab Opdrachten)
  • Zie voorgaande, maar als schooljaar neem je 00/00.
  • Bv. 00/00-E34-KT-ENG3: een klasteam (KT) op Engineering (E), 2e graad (34) voor het samenwerken (00/00) rond het leerplan Engels 3u/wk (ENG3).
  • Het is de start van alles (bv. het delen van opdrachten en lesmateriaal), dus noemen we dit het nulteam (ook bekend als staging team).
 • PersoneelsTeam = een PLC voor samenwerken personeel onderling (zonder tab Opdrachten)
  • Bekendste voorbeeld: het campusteam voor personeel.
  • Campusletter-PT-Titel
  • Vb. K3-PT-VWG Engels
   Campus Kaai, 3e graad-personeelsteam-vakwerkgroep Engels
  • Vb. E-PT-Voorbereiding infodag
   Campus Engineering-personeelsteam-voorbereiding infodag
  • Vb. A2-PT-VWG Frans
   Campusoverstijgend, 2e graad-personeelsteam-vakwerkgroep Frans
  • Wordt overheen meerdere schooljaren gebruikt.

Je hebt een situatie die niet hierboven past? Geef een seintje aan ict.centraal (bv. samenwerken met externen).

Toevoegen teamleden

Bij de leden die je kan toevoegen zijn er twee rollen:

 • Eigenaar: deze kan het team volledig beheren (extra leden toevoegen, overal lees- en schrijfrecht, …). Een collega die je als docent toevoegt wordt mede-eigenaar, te vergelijken met een co-leerkracht op Smartschool.
 • Leden: deze hebben zoveel rechten niet.
  • Gasten (bv. stagiairs) voeg je toe met hun e-mailadres en ze krijgen dezelfde rechten als leerlingen. Mede-eigenaar kunnen ze niet worden.
  • Leerlingen voeg je toe via de klasgroep in de vorm "LEERLINGEN-X-KLAS“, zoals hieronder wordt uitgelegd. X in de naam is de campuscode.
   Voorbeeld: LEERLINGEN-K-513-TCW
Voorbeeld dialoogvenster toevoegen leden aan een Team.

Eénmaal toegevoegd aan het team wordt een klasgroep niet automatisch bijgewerkt. Je voegt dus de leerlingen toe die op het moment van toevoegen ingeschreven zijn. Klaswijzigingen na deze datum moet je zelf doorvoeren. Nieuwe leerlingen toevoegen of bestaande verwijderen doe je met onderstaande twee stappen.

 • Navigeer naar het jaarteam (klasteam) waar je de leerlingen wilt toevoegen/verwijderen. Selecteer ‘Meer opties‘ (via ...) > ‘Team beheren‘.
 • Op het tabblad Leden kan je nu de eigenaren (co-leerkrachten) en leden en gasten (leerlingen) bewerken. Klik op het kruisje om een bestaand lid te verwijderen. Kies ‘Lid toevoegen’ wanneer een nieuwe leerling toegang moet krijgen.

Kanalen

Een belangrijk concept is dat een team bestaat uit één of meerdere kanalen. Als je net een team hebt aangemaakt wordt het kanaal ‘Algemeen’ altijd aangemaakt. Als je je de eerste stappen met Teams zet, is dat al voldoende om te weten.

Maar neem bv. de vakwerkgroep informatica, waar iedereen die dit vak geeft opgenomen is. Hoe kan je nu samenwerken met de volledige groep, maar ook apart per graad? Hiervoor maak je binnen het team extra kanalen aan. Vervolgens kan je per kanaal apart communiceren (of apart bestanden plaatsen, of een kanaal wel of niet volgen, …).

Een personeelsteam met drie kanalen.

Ieder lid van het team kan alles zien in alle kanalen. Als je dat niet wil kan je een privékanaal maken, waarbij alleen eigenaren of leden van dit kanaal toegang hebben.

Bij het eerste scherm van teams heb je links Activiteit, Chat, … Via ‘Activiteit’ word je op de hoogte gehouden van gebeurtenissen in alle kanalen binnen Teams. Te weinig of net teveel info? Weet dat je kan 🎬 kanaalmeldingen verfijnen.

Om als eigenaar aan de slag te gaan met extra kanalen, verwijzen we naar 🎬 ons eigen filmpje en de Microsoft-help.

De tabs

Per kanaal zijn er functies in de vorm van tabs voorzien. Denk aan communicatie met jouw leerlingen/collega’s, bestanden die je ze wil bezorgen, opdrachten die je wil geven. Hieronder zie je van het jaarteam (klasteam) ‘20/21-KT-3K-INF4-3H‘ het kanaal ‘Algemeen‘, waarbij de functies van dit kanaal zichtbaar zijn als tab. De tab ‘Posts‘ is actief.

In wat volgt gaan de dieper in op de mogelijke functies/tabs.

Posts

Communicatie is belangrijk bij Teams. De tab ‘Posts’ kan je gebruiken om nieuws te posten voor het team, gesprekken te voeren met teamleden, … Je kan het vergelijken als een combinatie van vaknieuws, meldingen en het forum op Smartschool. Meer uitleg vind je in het artikel “Tekstcommunicatie” > “Posts”.

Bestanden

Bekijk 🎬 ‘Bestanden en lesmateriaal‘. Hieronder lichten we er ook nog enkele zaken in tekstvorm uit.

In de tab bestanden kan je mappen en bestanden plaatsen, zodat je kan samenwerken. Gedaan met het doormailen van bestanden, met de vraag om een verslag verder aan te vullen. Dat vlot kunnen aanpassen van bestanden is heel handig bij een personeelsteam…

… maar bij een jaarteam (klasteam) wil je niet dat leerlingen alles kunnen aanpassen. Denk bv. aan een handleiding, een presentatie,… Daarvoor wordt in een jaarteam (klasteam) altijd automatisch een map ‘Lesmateriaal’ aangemaakt. Leden (bv. leerlingen) hebben hier enkel leesrecht, eigenaars (bv. leerkrachten) hebben lees- en schrijfrecht. Bij een jaarteam (klasteam) voor geschiedenis zou er onder Bestanden bv. het volgende te zien kunnen zijn:

 • Lesmateriaal (met de digitale cursus en presentaties van de leerkracht)
  • Klassieke oudheid
  • Middeleeuwen
  • leerstof proefwerk.docx
 • actuataak.docx (als leerkracht maak je een lijst met datums en leerlingen en ze plaatsen daar dan een link naar de actualiteit die het heeft over geschiedenis)

Twee wist-je-datjes:

 • Bij Teams kan je op álle soorten bestanden feedback geven door een gesprek te starten (zie “Communiceren in Teams“). Voordeel van deze optie? Je gesprek blijft gelinkt aan het bestand en verschijnt ook bij Posts. Iedereen binnen het team kan eenvoudig deelnemen aan het gesprek.
 • De Bestanden-tab kan je synchroniseren met de OneDrive in Windows Verkenner. Zo merk je in deze video dat je dankzij deze integratie een stukje sneller werkt.

Bij Bestanden en/of Lesmateriaal is er (nog?) geen oogje zoals in Smartschool. Hiermee kan je snel zaken (on)zichtbaar zetten voor leerlingen. Met de integratie in Windows Verkenner kan je wel snel zaken kopiëren en plakken, bv. vanuit je OneDrive naar jouw jaarteam (klasteam). 

Class Notebook

Deze ‘Klasnotitieblok’ is de digitale variant van het uitdelen van een papieren cursus, maar dan met véél meer mogelijkheden. Je maakt je eigen digitale cursus en distribueert deze naar de leden (leerlingen) van het team. Vanaf nu hebben ook de leerlingen hun eigen digitaal exemplaar van de cursus.

 • Een stukje theorie? Leerlingen kunnen in hun eigen cursus aantekeningen maken, kleuren, … Ze kunnen ook extra pagina’s toevoegen, bv. om hun eigen samenvatting maken.
 • Een stukje met heel wat multimedia? Integreer audio, video, forms en veel meer in jouw cursus. Het voordeel is dat iedereen vaak binnen zijn ‘Class Notebook’ kan blijven en minder naar site X, Y of Z moet.
 • Een oefening met enkele vragen die leerlingen moeten oplossen? Leerlingen werken in hun eigen exemplaar. Als leerkracht zie je ook wat ze invullen… of inspreken, zeker handig voor talen!
 • Een opdracht dat maar vanaf een bepaald tijdstip mag verschijnen? Bij de volgende kop leer je over “Opdrachten en cijfers”. Je kan hier ook een Klasnotitieblok aan toevoegen.

Voor starters is het Class Notebook misschien net een stap te ver. Maar zodra je de basis van Teams onder de knie hebt, is dit wel een functie die heel wat mogelijkheden biedt. Bekijk deze Sway als je ook een beeld wil van de mogelijkheden.

In afwachting van een apart artikel geven we nog onderstaande kort mee:

 • Wanneer je een sectie aanmaakt wordt steeds een pagina toegevoegd. Standaard is dit een lege pagina. Je kan wel kiezen om een ander sjabloon te gebruiken voor de pagina die standaard toegevoegd wordt: Invoegen > Paginasjablonen > Altijd een specifieke sjabloon gebruiken.
 • Opgelet! Bij een gewijzigde klasgroep zal het ‘dossier’ van leerlingen blijven bestaan, zelfs al zijn ze geen lid meer van het team (doorlichting, …). Bij nieuwe leerlingen kan het even duren voor hun secties aangemaakt worden en de wijzigingen tussen online en app zijn niet realtime. Je kan het syncen wel forceren via File > Info > View Sync Status (maar soms duurt het alsnog een tijdje).

Opdrachten en cijfers

De uploadzone van Smartschool, maar dan beter. Echt sprake van uploaden is er bij Teams nl. niet echt, want alles wordt op ieder moment gesynchroniseerd. Je hebt dus geen leerlingen die vergeten zijn om te uploaden. Of leerlingen die niet meer weten welke versie de juiste is: die op school, de vaste pc of de laptop? Het verbeteren en geven van feedback is ook een stuk gemakkelijker beter. En leerlingen zien direct hun resultaat in hun puntenboek. Interesse? Lees het artikel “Opdrachten in Teams“.

+tab

Je merkt dat Teams heel wat in zijn mars heeft. Toch nog iets wat je graag zou gebruiken? Dankzij de +-tab zijn er heel wat samenwerkingen met apps zoals Forms, BookWidgets, Kahoot, Quizlet. We bekijken er enkele bij “Uitbreiden van Teams met extra functies!

Communicatie

Communication is key in Office 365:

Hoe start ik met …

Digitaal cursusmateriaal

Bij papieren cursussen/boeken deel je deze uit en is het aan de leerlingen om deze bij te houden. Als er een oefening in het werkboek staat en je wil deze verbeteren, dan moet je deze invragen. De digitale variant is het plaatsen van jouw cursus bij Bestanden > Lesmateriaal. Het is aan de leerling om hier eventueel een kopie van te nemen. Maar je voelt aan dat dit efficiënter kan.

 • Als het bv. gaat om een hoofdstuk van jouw cursus in Word, dan kan je deze via de tab Opdrachten bezorgen aan de leerlingen. De leerlingen hebben hun eigen versie en jij kan op ieder moment kijken wat ze daarmee doen. Het nadeel is dat de cursus zo versnipperd staat over meerdere opdrachten.
 • De methode met de meeste mogelijkheden (maar daardoor een wat steilere leercurve) is ‘Class Notebook’ (zie hoger).

Een vak aan meerdere klasgroepen

Voor eenzelfde vak, dat je aan meerdere klasgroepen geeft, lijkt the best practice wat je hieronder kan lezen of in 🎬 deze video kan bekijken:

 1. Maak een jaarteam (klasteam) aan voor jouw vak, dat je gebruikt doorheen meerdere schooljaren en zonder leerlingen, bv. KT-3H-ENG3. Eventueel voeg je daaraan collega’s toe om samen te werken. Dit wordt jouw stagingteam, een tussentijds team.
 2. Maak nu een jaarteam (klasteam) aan per klasgroep, bv. 18/19-KT-3H-ENG3 (308) en 18/19-KT-3H-ENG3-H (309).
 3. Voor de verschillende tabs:
  1. Via de knop ‘Opmaken’ linksonder kan je één post (vaknieuws) direct naar meerdere kanalen posten. Dat kan ook naar jouw stagingteam, waar je op het einde een overzicht hebt van een volledig schooljaar.
  2. Helaas kan je (nog?) niet gemakkelijk lesmateriaal rechtstreeks vanuit het ene naar het andere team kopiëren. Als de OneDrive-client geconfigureerd is in Verkenner, kan je dit wel snel uploaden vanuit jouw persoonlijke OneDrive, naar een team. Helaas moet je dit wel per team doen.
  3. Een nieuwe opdracht maak je eerst aan in KT-3H-ENG3. Voor de klassen 308 en 309 maak je dan in hun jaarteam een opdracht aan ‘vanuit bestaande’. Zo kan je eigen deadlines per klasgroep instellen. Als je een opdracht volgende jaar wat wil aanpassen, kan je dat al doen in het stagingteam.

Op het einde van een schooljaar archiveer je de jaarteams met schooljaren in hun naam. Het andere, nl. KT-3H-ENG3 behoud je. Bij een nieuw schooljaar maak je nieuwe jaarteams aan, waarbij je opnieuw zaken haalt uit jouw bestaand jaarteam of uit gearchiveerde teams.

Nieuw schooljaar

Hetzelfde jaarteam hergebruiken is geen goed idee: zelfs als je leerlingen wist blijf je zitten met gesprekken, opdrachten, bestanden, … die niet meer relevant zijn en toch nog moeten bewaard worden. Vandaar archiveer je de jaarteams op het einde van een schooljaar.

Bij het aanmaken van een nieuw Team kan je wel kiezen voor ‘Een team maken met een bestaand team als sjabloon‘. Bv. jouw stagingteam of een gearchiveerd team. Als je dit gebruikt als sjabloon, dan worden berichten, bestanden en inhoud niet gekopieerd. Een overzicht:

 • Naamgeving: kan je aanpassen naar de afspraak ‘Schooljaar(afgekort)-KT-LEERJAAR + CAMPUSLETTER-VAKCODE AANTAL LESUREN‘. Bv. 18/19-KT-3H-ENG3.
 • Kanalen: worden overgenomen.
 • Posts: dit wordt niet overgenomen.
 • Bestanden: dit wordt niet overgenomen. Via het syncen met jouw Windows Verkenner kan je wel eenvoudig bestanden copy-pasten naar de gewenste Teams.
 • Class Notebook: wordt niet overgenomen. Bij het instellen van je Class Notebook in het nieuwe team kan je wel kiezen om een bestaand Class Notebook te selecteren als basis. Kies hiervoor de optie ‘Uit bestaande notitieblokinhoud’.
 • Opdrachten: worden niet automatisch overgenomen, maar een nieuwe opdracht kan je maken op basis van bestaande opdrachten uit andere teams, bv. je gearchiveerde teams of je stagingteam. Meer info in het ‘Opdrachten in Teams’-artikel.
Een voorbeeld van een nieuw Team op basis van een ander team

Updates

Het artikel wordt bijgewerkt om het zo duidelijk als mogelijk te maken. Hieronder staan kort de wijzigingen vermeld.

 • 21 jun ’21: onderdeel nieuw schooljaar toegevoegd
 • 08 jan ’21 (MAC): twee extra opmerkingen ivm klasnotitieboek
 • 02 nov ’20 (MAC): toevoegen filmpje SIN + tekst ‘vak aan meerdere klasgroepen
 • 23 okt ’20 (MAC): Een item ‘hoe geef ik’, vertrekkende vanuit de vraag van lkrs, eerder dan vanuit de functionaliteit van Teams.
 • 18 okt ’20 (MAC): FAQ over groepswerk staat nu bij bestanden, omdat er daar al sprake was over groepswerk.