Printen en kopiëren in Guldensporencollege

Dit artikel omvat het gebruik van de drukkerij en copiers/printers in onze school. Nieuwigheden/aanpassingen zullen hier worden aangevuld. Het is dus belangrijk om dit artikel regelmatig te controleren.

23/08/2021: datum publicatie.
26/08/2021: aanpassing creatie eigen groepen.
27/08/2021: bug bij feedback opdrachten.
30/08/2021: mogelijkheid om meerdere PDF’s mee te sturen.
31/08/2021: toevoegen ‘te leveren campus’.
08/09/2021: sorteren per klas nog niet mogelijk.
19/09/2021: toevoegen tip “Microsoft Print To PDF

Vanaf 2021-2022 gebruiken alle campussen van de school nieuwe copiers (Plein volgt in september). Ook wordt een nieuwe drukkerij in gebruik genomen. Opgeven van drukwerk kan vanaf 27/08 omdat tegen dan de klassenstructuur definitief zal zijn. Uiteraard kunnen later nog steeds lln. inschrijven en uitschrijven. Twee keer per dag vindt een update plaats (08:30 en 14:00) waarna nieuwe leerlingen zullen worden toegevoegd.  

In het systeem zijn vier mogelijkheden.
 

1. Printcenter

Via https://printcenter.guscoweb.be kan je aanmelden met je professioneel e-mailadres om drukwerk op te geven aan de centrale drukkerij of aan de self-service. Je kiest voor ‘printopdracht plaatsen’ en vervolgens voor: 

 • klas 
  Om volledige klassen te kunnen selecteren. 
 • leerling 
  Om losse lln. te kunnen selecteren.
  In een latere fase zal je hier ook zelf groepen kunnen beheren waarin je lln. uit verschillende klassen kan stoppen. Handig bij CLIL, vrije ruimte, … Nog even geduld voor deze feature.
 • administratie 
  Om zelf aantallen te kunnen bepalen zonder aan te rekenen aan specifieke klassen of leerlingen. Eerder uitzonderlijk! 

Bij elke keuze vul je de gevraagde velden in en stel je alles naar wens in waarna je de opdracht kan versturen. Uiteraard is nog steeds enkel een PDF mogelijk.
Je kan meerdere PDF’s in 1 beweging uploaden. Gebruik eventueel de ctrl-toets om meerdere items uit je verkenner te selecteren.
tip: er bestaan verschillende soorten PDF en er kunnen soms problemen optreden bij de verwerking. Heb je in het verleden foutmeldingen gekregen in het printcenter, probeer volgende keer dan je PDF’s aan te maken met “Microsoft Print To PDF“, een standaard PDF-printer op de schoollaptops.

In 1 van de velden wordt gevraagd of je de printopdracht zelf wil afdrukken. Standaard staat dat op ‘Neen’ omdat we zoveel mogelijk gebruik maken van de centrale drukkerij. Je kan echter kiezen voor ‘Ja’ maar dan zal je je drukwerk zelf moeten afhalen aan 1 van de campuscopiers. Op zo’n toestel dien je je eerst te authenticeren met je schoolbadge waarna je kan kiezen voor ‘afdrukcentrum’ en ‘secure print’. Het toestel helpt je verder met het afhandelen van je prints.

Opgelet: er zit nog een bug in de feedback van de doorgestuurde opdrachten waardoor een afgewerkte opdracht nog niet groen (afgewerkt) komt te staan. Maak je dus nog geen zorgen…je opdracht is waarschijnlijk al verwerkt.

Voorlopig ontbreekt de mogelijkheid om klasoverstijgend drukwerk gesplitst per klas te laten leveren. De lancering van deze feature staat gepland bij een volgende update. Nog even wachten dus…

2. Cloudprinting 

Vanaf je schoollaptop kan je van eender waar afdrukken naar de cloud en vervolgens je prints beveiligd afhalen op een willekeurige campuscopier. Deze manier kan gebruikt worden om snel enkele blaadjes voor eigen gebruik (lesvoorbereiding enz…) af te drukken. Deze werking is minder geschikt om drukwerk aan te rekenen aan lln. De installatie van de cloudprinter gebeurt als volgt: 

 1. surfen naar https://damast.eu.uniflowonline.com/ en aanmelden met je o365-account. 
 2. Kiezen voor ‘start printing’ en de 64-bits-versie downloaden en installeren. Eventueel krijg je hier een aantal meldingen dat de installatie niet veilig is. Kies gerust voor ‘behouden’ en/of ‘toch uitvoeren’ om de installatie te vervolledigen. 
 3. Na enkele seconden kan je afdrukken naar ‘GSC-cloudprint’. 
 4. Je kiest een campuscopier en meldt aan met de schoolbadge.
 5. Je kiest voor ‘afdrukcentrum’.
 6. Je geeft je afdruk vrij via ‘secure print’. De machine begeleidt je verder in het proces.
   

3. Kopiëren 

Een kopie nemen? Het gebeurt steeds minder maar het is nog steeds mogelijk. Je kiest een campuscopier, meldt aan met je schoolbadge en kiest voor ‘privé’ en vervolgens voor ‘kopie’. De machine zal je verder begeleiden.
 

4. Scan + e-mail 

Snel een scan nemen en verzenden naar je e-mailadres? Je kiest een campuscopier, meldt aan met je schoolbadge en kiest voor ‘privé’ / ‘scan’ / ‘scan to myself’. 
De machine zal je verder begeleiden. 

Starten met Teams

Samenwerken rond een gemeenschappelijk doel staat centraal binnen Teams, dus is dit o.a. een handig platform voor vakwerkgroepen. Het aanbrengen van een vak aan een lesgroep is ook zo’n doel.

Even overweldigd? Lees gewoon alles eens door, om beter vertrouwd te zijn met de achterliggende ideeën. Beslis pas daarna als het (al) iets voor jou is.

 1. Klaarzetten
  1. Smartschool versus Teams
  2. De apps (web, desktop, mobiel)
  3. Aanmaken Team
  4. Toevoegen teamleden
 2. Kanalen
 3. Videogesprekken
 4. De tabs: Posts ; Bestanden ; Class Notebook ; Opdrachten en cijfers ; +tab
 5. Hoe start ik met …
  1. een individuele taak
  2. groepswerk
  3. digitaal cursusmateriaal
  4. een vak aan meerdere klasgroepen
  5. een nieuw schooljaar

Klaarzetten

Smartschool versus Teams

Smartschoolvak (binnen Smartschool) en Teams (binnen Office 365) zijn de twee ondersteunde elektronische leeromgevingen. Een vergelijking.

Smartschoolvak Teams
Aanmaken Aanmaken
Na het aanmaken stel je toegangsrechten in. Idem. Zie verder.
Vaknieuws Posts
Leerkrachten kunnen nieuws maken, leerlingen enkel lezen. Een combinatie van vaknieuws, meldingen en fora. Ieder lid kan posten (zowel leerlingen, als leerkrachten). Zie verder.
Smartschool Live Vergaderen
Om online lessen te organiseren en daarbij je webcam, venster of volledig scherm en presentatie delen. Je kan discussies voeren met je leerlingen terwijl je aantekeningen maakt op je scherm. Kan gebruikt worden voor het onderwijs, maar wordt ook in bedrijven gebruikt. Hierdoor kunnen de functies misschien overweldigend zijn, maar in het videogesprek-artikel word je stap-voor-stap gegidst.
Documenten Bestanden
Voor het aanbieden van leerstof. Idem, maar je kan ook leerlingen hierin laten werken. Zie verder.
Oefeningen +-tab
Binnen oefeningen heb je o.a. Capisj, Hot Potatoes, WinToets en Bookwidgets. Deze laatste is een evaluatie- en oefeningenplatform dat tijdelijk gratis is via Smartschool. Idem, maar nog meer mogelijkheden. Zie verder.
Uploadzone Opdrachten
Centrale plaats voor het indienen van opdrachten, want afzonderlijk berichten verwerken is tijdrovend. Zoals de uploadzone, maar krachtiger: leerlingen kunnen rechtstreeks hierin werken en alles wordt gesynchroniseerd.
Forum Posts
Kan handiger zijn dan een persoonlijk bericht. Dan kunnen leerlingen eerdere antwoorden lezen én kunnen ze elkaar helpen bij onduidelijkheden. Zoals al geschreven is posts eerder een combinatie van vaknieuws, meldingen en fora. Zie verder.
Enquêtes Forms
Handig voor online toetsen, enquêtes. Ook hier handig voor online toetsen (‘quiz’), enquêtes. Je kan dit integreren binnen een Team, maar je kan ook apart een link bezorgen (bv. via een Smartschoolbericht, in een opdracht, …).
Stream (video)
Je kan weliswaar een video uploaden, maar een echt videoplatform is er niet. Stream is zoals YouTube, maar geïntegreerd binnen Office 365. Je kan dit integreren binnen een Team, maar je kan ook apart een link bezorgen (bv. via een Smartschoolbericht, in een opdracht, …). Merk op dat je op zelfgekozen tijdstippen een MS Form hieraan kan koppelen. Ideaal voor een flip-the-classroom.
Vakopties …-menu
Om zaken aan of uit te zetten, leerlingen toe te voegen, … Idem
Help Help
Zie de helppagina van Smartschool of de specifieke pagina i.v.m. onderwijs op afstand.
Controleer de Smartschool-statuspagina als er rariteiten opduiken.
Microsoft België organiseert webinars om leerkrachten de komende periode wegwijs te maken in Office 365 en Teams. De link wordt continu bijgewerkt.
Controleer de Teams-statuspagina als er rariteiten opduiken.

De apps

Microsoft biedt drie soorten apps aan om Teams te gebruiken (aanmelden is steeds met jouw schoolaccount):

 • De desktop app kan je downloaden voor jouw gewone computer/laptop, installeren (beheerdersrechten zijn niet nodig) en gebruiken. Het heeft meer mogelijkheden dan de web app, wat zeker bij videogesprekken tot uiting komt. Al interesse in de verschillen web vs desktop? Zie dit filmpje.
 • De web app gebruik je als je met de browser (Chrome, Edge) surft naar office.com, aanmeldt en doorklikt naar Teams.
 • De mobiele app kan je gebruiken op smartphone en tablet.

Voor dit artikel kan je de eerste twee opties gebruiken. De desktop en mobiele app kan je hier downloaden.

Aanmaken Team

Nog geen rechten om Teams te mogen maken? Stuur een mailtje naar ict.centraal.

Onder het filmpje is alles ook nog eens uitgeschreven voor wie liever leest, dan kijkt.

 1. Zorg dat je Teams hebt geopend (via web- of desktopapp).
 2. Zoek naar de mogelijkheid “Lid worden van een Team of een team maken”. Kies voor “Een team maken” (tenzij je een code zou hebben ontvangen).
 3. Er zijn verschillende soorten teams. Het soort team bepaalt wat mogelijk is in het team. De twee belangrijkste:
  1. Klas: een klasteam/klasgroep waar je les aan geeft. Enkel een klasteam kan gebruik maken van de map lesmateriaal, opdrachten, puntenboek, …
  2. PLC (Professional Learning Community): een personeelsteam, bv. een vakwerkgroep. T.o.v. het voorgaande zal je bv. geen opdrachten/taken/oefeningen (kunnen) toekennen aan je collega’s.

Om voor iedereen duidelijkheid te scheppen is goede naamgeving belangrijk. Er zijn onderstaande schoolafspraken (tip: bekijk ons overzicht van alle afkortingen).

 • KlasTeam = Samenwerken leerkracht – leerlingen
  • Schooljaar(afgekort)-KT-LEERJAAR + CAMPUSLETTER-VAKCODE
  • Vakcode = afkorting van de vaknaam + evt. extra info (aantal uur, klas(sen), …)
  • Vb. 18/19-KT-3H-ENG3-307
  • 18/19-klasteam-3e jaar op campus Harelbeke-Engels, 3 lesuren
  • Moet omwille van de doorlichting worden gearchiveerd op het einde van een schooljaar.
 • PersoneelsTeam = Samenwerken personeel onderling
  • Campusletter-PT-Titel
  • Vb. K3-PT-VWG Engels
   Campus Kaai, 3e graad-personeelsteam-vakwerkgroep Engels
  • Vb. E-PT-Voorbereiding infodag
   Campus Engineering-personeelsteam-voorbereiding infodag
  • Vb. A2-PT-VWG Frans
   Campusoverstijgend, 2e graad-personeelsteam-vakwerkgroep Frans
  • Wordt overheen meerdere schooljaren gebruikt.

Je hebt een situatie die niet hierboven past? Geef een seintje aan ict.centraal (bv. samenwerken met externen).

Toevoegen teamleden

Bij de leden die je kan toevoegen zijn er twee rollen:

 • Eigenaar: deze kan het team volledig beheren (extra leden toevoegen, overal lees- en schrijfrecht, …). Een collega die je als docent toevoegt wordt mede-eigenaar, te vergelijken met een co-leerkracht op Smartschool.
 • Leden: deze hebben zoveel rechten niet.
  • Gasten (bv. stagiairs) voeg je toe met hun e-mailadres en ze krijgen dezelfde rechten als leerlingen. Mede-eigenaar kunnen ze niet worden.
  • Leerlingen voeg je toe via de klasgroep in de vorm “*LEERLINGEN-X-KLAS“, zoals hieronder wordt uitgelegd. X in de naam is de campuscode.

Eénmaal toegevoegd aan het team wordt een klasgroep niet automatisch bijgewerkt. Je voegt dus de leerlingen toe die op het moment van toevoegen ingeschreven zijn. Klaswijzigingen na deze datum moet je zelf doorvoeren. Nieuwe leerlingen toevoegen of bestaande verwijderen doe je met onderstaande twee stappen.

 • Navigeer naar het klasteam waar je de leerlingen wilt toevoegen/verwijderen. Selecteer ‘Meer opties‘ (via ...) > ‘Team beheren‘.
 • Op het tabblad Leden kan je nu de eigenaren (co-leerkrachten) en leden en gasten (leerlingen) bewerken. Klik op het kruisje om een bestaand lid te verwijderen. Kies ‘Lid toevoegen’ wanneer een nieuwe leerling toegang moet krijgen.

Kanalen

Een belangrijk concept is dat een team bestaat uit één of meerdere kanalen. Als je net een team hebt aangemaakt wordt het kanaal ‘Algemeen’ altijd aangemaakt. Als je je de eerste stappen met Teams zet, is dat al voldoende om te weten.

Maar neem bv. de vakwerkgroep informatica, waar iedereen die dit vak geeft opgenomen is. Hoe kan je nu samenwerken met de volledige groep, maar ook apart per graad? Hiervoor maak je binnen het team extra kanalen aan. Vervolgens kan je per kanaal apart communiceren (of apart bestanden plaatsen, of een kanaal wel of niet volgen, …).

Een personeelsteam met drie kanalen.

Ieder lid van het team kan alles zien in alle kanalen. Als je dat niet wil kan je een privékanaal maken, waarbij alleen eigenaren of leden van dit kanaal toegang hebben.

Bij het eerste scherm van teams heb je links Activiteit, Chat, … Via ‘Activiteit’ word je op de hoogte gehouden van gebeurtenissen in alle kanalen binnen Teams. Te weinig of net teveel info? Weet dat je kan kanaalmeldingen verfijnen.

Om als eigenaar aan de slag te gaan met extra kanalen, verwijzen we naar ons eigen filmpje en de Microsoft-help.

De tabs

Per kanaal zijn er functies in de vorm van tabs voorzien. Denk aan communicatie met jouw leerlingen/collega’s, bestanden die je ze wil bezorgen, opdrachten die je wil geven. Hieronder zie je van het klasteam ‘20/21-KT-3K-INF4-3H‘ het kanaal ‘Algemeen‘, waarbij de functies van dit kanaal zichtbaar zijn als tab. De tab ‘Posts‘ is actief.

In wat volgt gaan de dieper in op de mogelijke functies/tabs.

Posts

Communicatie is belangrijk bij Teams. De tab ‘Posts’ kan je gebruiken om nieuws te posten voor het team, gesprekken te voeren met teamleden, … Je kan het vergelijken met een combinatie van vaknieuws, meldingen en het forum op Smartschool. Meer uitleg over de tab Posts vind je in het artikel “Communiceren in Teams“.

Bestanden

In de tab bestanden kan je mappen en bestanden plaatsen, zodat je kan samenwerken. Gedaan met het doormailen van bestanden, met de vraag om een verslag verder aan te vullen. Dat vlot kunnen aanpassen van bestanden is heel handig bij een personeelsteam…

… maar bij een klasteam wil je niet dat leerlingen alles kunnen aanpassen. Denk bv. aan een handleiding, een presentatie,… Daarvoor wordt in een klasteam altijd automatisch een map ‘Lesmateriaal’ aangemaakt. Leden (bv. leerlingen) hebben hier enkel leesrecht, eigenaars (bv. leerkrachten) hebben lees- en schrijfrecht. Bij een klasteam voor geschiedenis zou er onder Bestanden bv. het volgende te zien kunnen zijn:

 • Lesmateriaal (met de digitale cursus en presentaties van de leerkracht)
  • Klassieke oudheid
  • Middeleeuwen
  • leerstof proefwerk.docx
 • actuataak.docx (als leerkracht maak je een lijst met datums en leerlingen en ze plaatsen daar dan een link naar de actualiteit die het heeft over geschiedenis)

Twee wist-je-datjes:

 • Bij Teams kan je op álle soorten bestanden feedback geven door een gesprek te starten (zie “Communiceren in Teams“). Voordeel van deze optie? Je gesprek blijft gelinkt aan het bestand en verschijnt ook bij Posts. Iedereen binnen het team kan eenvoudig deelnemen aan het gesprek.
 • De Bestanden-tab kan je synchroniseren met de OneDrive in Windows Verkenner. Zo merk je in deze video dat je dankzij deze integratie een stukje sneller werkt.

Bij Bestanden en/of Lesmateriaal is er (nog?) geen oogje zoals in Smartschool. Hiermee kan je snel zaken (on)zichtbaar zetten voor leerlingen. Met de integratie in Windows Verkenner kan je wel snel zaken kopiëren en plakken, bv. vanuit je OneDrive naar jouw klasteam. 

Class Notebook

Deze ‘Klasnotitieblok’ is de digitale variant van het uitdelen van een papieren cursus, maar dan met véél meer mogelijkheden. Je maakt je eigen digitale cursus en distribueert deze naar de leden (leerlingen) van het team. Vanaf nu hebben ook de leerlingen hun eigen digitaal exemplaar van de cursus.

 • Een stukje theorie? Leerlingen kunnen in hun eigen cursus aantekeningen maken, kleuren, … Ze kunnen ook extra pagina’s toevoegen, bv. om hun eigen samenvatting maken.
 • Een stukje met heel wat multimedia? Integreer audio, video, forms en veel meer in jouw cursus. Het voordeel is dat iedereen vaak binnen zijn ‘Class Notebook’ kan blijven en minder naar site X, Y of Z moet.
 • Een oefening met enkele vragen die leerlingen moeten oplossen? Leerlingen werken in hun eigen exemplaar. Als leerkracht zie je ook wat ze invullen… of inspreken, zeker handig voor talen!
 • Een opdracht dat maar vanaf een bepaald tijdstip mag verschijnen? Bij de volgende kop leer je over “Opdrachten en cijfers”. Je kan hier ook een Klasnotitieblok aan toevoegen.

Voor starters is het Class Notebook misschien net een stap te ver. Maar zodra je de basis van Teams onder de knie hebt, is dit wel een functie die heel wat mogelijkheden biedt. Bekijk deze Sway als je ook een beeld wil van de mogelijkheden.

In afwachting van een apart artikel geven we nog onderstaande kort mee:

 • Wanneer je een sectie aanmaakt wordt steeds een pagina toegevoegd. Standaard is dit een lege pagina. Je kan wel kiezen om een ander sjabloon te gebruiken voor de pagina die standaard toegevoegd wordt: Invoegen > Paginasjablonen > Altijd een specifieke sjabloon gebruiken.
 • Opgelet! Bij een gewijzigde klasgroep zal het ‘dossier’ van leerlingen blijven bestaan, zelfs al zijn ze geen lid meer van het team (doorlichting, …). Bij nieuwe leerlingen kan het even duren voor hun secties aangemaakt worden en de wijzigingen tussen online en app zijn niet realtime. Je kan het syncen wel forceren via File > Info > View Sync Status (maar soms duurt het alsnog een tijdje).

Opdrachten en cijfers

De uploadzone van Smartschool, maar dan beter. Echt sprake van uploaden is er bij Teams nl. niet echt, want alles wordt op ieder moment gesynchroniseerd. Je hebt dus geen leerlingen die vergeten zijn om te uploaden. Of leerlingen die niet meer weten welke versie de juiste is: die op school, de vaste pc of de laptop? Het verbeteren en geven van feedback is ook een stuk gemakkelijker beter. En leerlingen zien direct hun resultaat in hun puntenboek. Interesse? Lees het artikel “Opdrachten in Teams“.

+tab

Je merkt dat Teams heel wat in zijn mars heeft. Toch nog iets wat je graag zou gebruiken? Dankzij de +-tab zijn er heel wat samenwerkingen met apps zoals Forms, BookWidgets, Kahoot, Quizlet. We bekijken er enkele bij “Uitbreiden van Teams met extra functies!

Videogesprekken

Voor videogesprekken (online les, oudercontact, APV,…) zijn er twee artikels:

 • Starten met een videogesprek, voor als je zelf zo’n videogesprek wil starten of plannen (wachtruimte, vergaderrollen, …).
 • Communiceren in Teams, voor als je aan iemand anders zijn videogesprek wil deelnemen. Je leert er hoe je kan deelnemen (tab Posts, Agenda, ….) en wat al die knopjes betekenen (schermdelen, …)

Hoe start ik met …

Een individuele taak

Dat kan via de tab ‘Opdrachten’ (zie hoger).

Groepswerk

Hier zijn enkele mogelijkheden. De beste oplossing hangt af van hoe je het zelf ziet.

 • De leerlingen laat je vrij in hun aanpak. Het nadeel is dat je niet weet of ze dit efficiënt doen. Zo is het doorsturen van de verschillende versies naar elkaar dat zeker niet.
 • Je gebruikt de tab ‘Bestanden‘ om extra submappen aan te maken. Zolang dit buiten de map ‘Lesmateriaal’ is, hebben leerlingen hier schrijfrecht. Het is wel zo dat groepen onderling bij elkaar kunnen kijken én zaken aanpassen. Om het eerdere voorbeeld te herhalen, bv.:
  • Lesmateriaal (alleen lezen voor leerlingen)
  • Trimestertaak (buiten Lesmateriaal, dus lln hebben schrijfrecht!!)
   • Groep 1 (leerlingen bewaren hier hun documenten per groep)
   • Groep X (idem voor de andere groepen)
   • verdeling onderwerpen.docx (als leerkracht plaats je in dit document een lijst van verschillende onderwerpen en de leerlingen plaatsen hun naam bij een onderwerp dat nog vrij is)
 • Je maakt een extra kanaal aan per groep. Het voordeel is dat ze per groep een eigen tab ‘Posts’ en een tab ‘Bestanden’ hebben. Zo kan je niet alleen het product opvolgen, maar ook het proces. Als het privé-kanalen zijn, dan kunnen ze niet zomaar bij elkaar kijken. Interesse? Bekijk het “groepswerk en procesevaluatie”-filmpje.

Digitaal cursusmateriaal

Bij papieren cursussen/boeken deel je deze uit en is het aan de leerlingen om deze bij te houden. Als er een oefening in het werkboek staat en je wil deze verbeteren, dan moet je deze invragen. De digitale variant is het plaatsen van jouw cursus bij Bestanden > Lesmateriaal. Het is aan de leerling om hier eventueel een kopie van te nemen. Maar je voelt aan dat dit efficiënter kan.

 • Als het bv. gaat om een hoofdstuk van jouw cursus in Word, dan kan je deze via de tab Opdrachten bezorgen aan de leerlingen. De leerlingen hebben hun eigen versie en jij kan op ieder moment kijken wat ze daarmee doen. Het nadeel is dat de cursus zo versnipperd staat over meerdere opdrachten.
 • De methode met de meeste mogelijkheden (maar daardoor een wat steilere leercurve) is ‘Class Notebook’ (zie hoger).

Een vak aan meerdere klasgroepen

Voor eenzelfde vak, dat je aan meerdere klasgroepen geeft, lijkt the best practice wat je hieronder kan lezen of in deze video kan bekijken:

 1. Maak een klasteam aan voor jouw vak, dat je gebruikt doorheen meerdere schooljaren en zonder leerlingen, bv. KT-3H-ENG3. Eventueel voeg je daaraan collega’s toe om samen te werken. Dit wordt jouw stagingteam, een tussentijds team.
 2. Maak nu een klasteam aan per klasgroep, bv. 18/19-KT-3H-ENG3 (308) en 18/19-KT-3H-ENG3-H (309).
 3. Voor de verschillende tabs:
  1. Via de knop ‘Opmaken’ linksonder kan je één post (vaknieuws) direct naar meerdere kanalen posten. Dat kan ook naar jouw stagingteam, waar je op het einde een overzicht hebt van een volledig schooljaar.
  2. Helaas kan je (nog?) niet gemakkelijk lesmateriaal rechtstreeks vanuit het ene naar het andere team kopiëren. Als de OneDrive-client geconfigureerd is in Verkenner, kan je dit wel snel uploaden vanuit jouw persoonlijke OneDrive, naar een team. Helaas moet je dit wel per team doen.
  3. Een nieuwe opdracht maak je eerst aan in KT-3H-ENG3. Voor de klassen 308 en 309 maak je dan in hun klasteam een opdracht aan ‘vanuit bestaande’. Zo kan je eigen deadlines per klasgroep instellen. Als je een opdracht volgende jaar wat wil aanpassen, kan je dat al doen in het stagingteam.

Op het einde van een schooljaar archiveer je de klasteams met schooljaren in hun naam. Het andere, nl. KT-3H-ENG3 behoud je. Bij een nieuw schooljaar maak je nieuwe klasteams aan, waarbij je opnieuw zaken haalt uit jouw bestaand klasteam of uit gearchiveerde teams.

Nieuw schooljaar

Hetzelfde klasteam hergebruiken is geen goed idee: zelfs als je leerlingen wist blijf je zitten met gesprekken, opdrachten, bestanden, … die niet meer relevant zijn en toch nog moeten bewaard worden. Vandaar archiveer je de klasteams op het einde van een schooljaar.

Bij het aanmaken van een nieuw Team kan je wel kiezen voor ‘Een team maken met een bestaand team als sjabloon‘. Bv. jouw stagingteam of een gearchiveerd team. Als je dit gebruikt als sjabloon, dan worden berichten, bestanden en inhoud niet gekopieerd. Een overzicht:

 • Naamgeving: kan je aanpassen naar de afspraak ‘Schooljaar(afgekort)-KT-LEERJAAR + CAMPUSLETTER-VAKCODE AANTAL LESUREN‘. Bv. 18/19-KT-3H-ENG3.
 • Kanalen: worden overgenomen.
 • Posts: dit wordt niet overgenomen.
 • Bestanden: dit wordt niet overgenomen. Via het syncen met jouw Windows Verkenner kan je wel eenvoudig bestanden copy-pasten naar de gewenste Teams.
 • Class Notebook: wordt niet overgenomen. Bij het instellen van je Class Notebook in het nieuwe team kan je wel kiezen om een bestaand Class Notebook te selecteren als basis. Kies hiervoor de optie ‘Uit bestaande notitieblokinhoud’.
 • Opdrachten: worden niet automatisch overgenomen, maar een nieuwe opdracht kan je maken op basis van bestaande opdrachten uit andere teams, bv. je gearchiveerde teams of je stagingteam. Meer info in het ‘Opdrachten in Teams’-artikel.
Een voorbeeld van een nieuw Team op basis van een ander team

Updates

Het artikel wordt bijgewerkt om het zo duidelijk als mogelijk te maken. Hieronder staan kort de wijzigingen vermeld.

 • 21 jun ’21: onderdeel nieuw schooljaar toegevoegd
 • 08 jan ’21 (MAC): twee extra opmerkingen ivm klasnotitieboek
 • 02 nov ’20 (MAC): toevoegen filmpje SIN + tekst ‘vak aan meerdere klasgroepen
 • 23 okt ’20 (MAC): Een item ‘hoe geef ik’, vertrekkende vanuit de vraag van lkrs, eerder dan vanuit de functionaliteit van Teams.
 • 18 okt ’20 (MAC): FAQ over groepswerk staat nu bij bestanden, omdat er daar al sprake was over groepswerk.

Schoollaptop gebruiken in een klaslokaal

Om met de laptop aan de slag te gaan in klas heb je in de meeste gevallen volgende zaken nodig:

 • Verbinding met WIFI
 • Projectie met de beamer
 • Geluid

We bekijken kort hoe je dit best aanpakt.

Verbinding met WIFI

Op school kan je gebruik maken van het gastnetwerk. Afhankelijk van de campus gebruik je hiervoor een vouchercode die een volledig schooljaar geldig is of werk je met een gebruikersnaam en wachtwoord. Soms is het nodig om bij het wisselen van lokaal opnieuw verbinding te maken. Dat doe je snel door rechtsonder op WIFI te klikken en te kiezen voor Verbinding maken. Meer info kan je hier nalezen.

Voorbeeld van verbinden met het WIFI-netwerk.

Projectie met de beamer

In alle klaslokalen kan je de laptop draadloos verbinden met de beamer.

TLDR: Met de sneltoets windows+K maak je eenvoudig verbinding met de beamer. Tip: zie je je eigen scherm niet op de beamer verander dan even de invoer (input).

Staat de beamer nog niet aan dan zet je deze eerst aan. De draadloze verbinding op de beamer heeft enige tijd nodig om op te starten. Eénmaal opgestart zie je dit welkomstscherm met vermelding van de naam van het lokaal:

Krijg je dit niet te zien? Dan moet je waarschijnlijk nog de invoer (input) op de beamer wisselen. Op de meeste beamers kan je kiezen tussen HDMI1/HDMI2. Zie je bovenstaande niet dan selecteer je de andere invoer. De laatst gekozen invoer wordt steeds onthouden, dus de volgende maal in hetzelfde lokaal is dit waarschijnlijk niet meer nodig. Meer info in deze affiche.

Een voorbeeld van invoerselectie op een afstandsbediening.

Daarna ben je klaar om je laptop draadloos te laten projecteren via de beamer.

Met de sneltoets windowslogotoets + K start je de verbinding. In het venster wat getoond wordt, zal je één of meerdere verbindingen zien. Je kiest uiteraard deze die overeenstemt met het lokaal waar je wil projecteren.

Voorbeeld van de draadloze verbinding met de beamer.

Is de verbinding gemaakt dat wordt het beeld van de laptop getoond op de beamer. Tip: je kan kiezen om je beeld te dupliceren (wat je ziet op je laptopscherm wordt getoond op de projectie), te werken met een uitgebreid bureaublad (de beamer wordt dan als het ware een extra scherm met een eigen bureaublad) of om ofwel enkel laptopscherm of projectie te gebruiken. Al die instellingen kan je snel gebruiken met de sneltoets windowslogotoets+P. Meer daarover lees je hier.

Windowslogotoets+P: opties bij projecteren.

Belangrijk: om vlot te kunnen wisselen tussen lokalen is het noodzakelijk om op het einde van de les te verbinding opnieuw te verbreken. Dat kan je snel en éénvoudig doen door windowslogotoets+K > Verbinding verbreken. Doe je dit niet dan kan je in bepaalde gevallen problemen hebben om opnieuw te verbinden.

Geluid

Zodra je draadloos verbonden met de beamer kan je het computergeluid via de beamer laten afspelen. Dit is uiteraard geen HIFI-kwaliteit maar voldoet in de meeste omstandigheden.

Verbonden met de beamer maar geen geluid? Staat het geluid aan? Nog steeds geen geluid? Controleer dan even of de uitvoer voor audio correct ingesteld staat op de laptop. In de animatie hieronder tonen we je hoe.

Geluid inschakelen en voorbeeld wisselen afspeealapparaat.

Naast het volume op de laptop kan je ook op de beamer zelf nog het volume aanpassen. Dit doe je via de afstandsbediening. Voorbeeld:

Leerpad Office 365

Voor de belangrijkheid van het leerpad werken we met kleuren: must know, should know, could know en wish to know (MoSCoW).

Onderdelen Word, PowerPoint, Teams, Computer. Bij nummering raden we aan om ze in die volgorde te bekijken. Bij een opsomming kan je kiezen.

Feedback op de filmpjes, klein of groot? Laat het a.u.b. weten via het quizje dat in de loop van de video verschijnt. Voor een volgende versie proberen we rekening te houden met de feedback.

1. Word

 1. Word in stijl
 2. Je eigen tekststijl ontwerpen
 3. Je eigen lijststijl ontwerpen (lijsten: opsomming en nummering)
 4. Je eigen tekststijl bewaren [2DO]
 5. Je eigen tabelstijl ontwerpen [2DO]
 6. NBN-nummering [2DO]

Ander zaken:

2. PowerPoint

 1. Thema’s en structuur
 2. Diamodel in stijl
 3. Animatie
 4. Presenteren
 5. Opnemen als video

Teams

Voor dit Office365-onderdeel is er een aparte pagina ‘Starten met Teams‘.

Computer

Updates

 • 09/08/2021: foute link bij ‘1.1 Word in stijl’ aangepast. Video ‘2.2 Diamodel in stijl’ toegevoegd. (MAC)
 • 11/08/2021: Video ‘2.2 Animatie’ toegevoegd + de al bestaande video ‘PowerPoint opnemen’ mee opgenomen. (MAC)
 • 12/08/2021: Video ‘2.4 Presenteren’ en ‘Vensterbeheer’ toegevoegd. Wat extra uitleg en betere navigatie. (MAC)