Opdrachten in Teams

Je bent gestart met Teams en je wil weten wat de Opdrachten- en Cijfertab doet. Dit is zoals de uploadzone van Smartschool, maar dan beter. Echt sprake van uploaden is er bij Teams nl. niet echt, want alles wordt op ieder moment gesynchroniseerd. Je hebt dus geen leerlingen die vergeten zijn om te uploaden. Of leerlingen die niet meer weten welke versie de juiste is: die op school, de vaste pc of de laptop? Het verbeteren en geven van feedback is ook een stuk gemakkelijker beter. En leerlingen zien direct hun resultaat in hun puntenboek.

You can now be notified about Planner tasks assignments right ...

Dit artikel geeft je een algemeen overzicht om als leerkracht aan de slag te gaan (er is een apart artikel voor leerlingen). Wil je meer weten, bekijk dan de help van Microsoft.

Opdrachten in Teams: Online opdrachten maken, verbeteren, quoteren en feedback geven. En ja, ook rubrics kunnen gebruikt worden.

Tab opdrachten in Teams

Opdrachten in Teams zijn enkel beschikbaar als tab van het kanaal Algemeen binnen een klasteam.

De verschillende tabs van het kanaal Algemeen.

Wanneer je doorklikt naar de tab opdrachten zie je:

 • De eigen opdrachten in concept (nog niet gepubliceerd)
 • De toegewezen opdrachten (zichtbaar voor de leerling)
 • De beoordeelde opdrachten

En de knop Maken waarmee je een nieuwe opdracht maakt.

Opdracht maken

Een opdracht maken in Teams bestaat uit enkele eenvoudige stappen:

 • Ga naar het kanaal Algemeen in de gewenste klas en selecteer Opdrachten
 • Kies Maken > Opdracht
 • Vul de details van de opdracht in
 • Titel: de titel van je opdracht. Indien je verschillende opdrachten maakt kan je werken met categorieën.
 • Instructies: vul hier de instructies voor de leerling in. Dit ziet de leerling bij het openen van de opdracht.
 • Resources toevoegen: voeg de startbestanden toe waarmee de leerlingen moeten werken. Elke leerling ontvangt een eigen exemplaar van deze bestanden. Na het toevoegen kan je nog instellen of leerlingen de bestanden wel/niet kunnen bewerken. (Standaard kunnen ze dit niet. Wanneer je wil dat de leerling verderwerkt met het sjabloon dat je bezorgt, wijzig je dit naar: Leerlingen/studenten bewerken hun eigen exemplaar.)
 • Punten: optioneel kan je hier aangeven op hoeveel punten de opdracht staat. Hier kan je ook kiezen om te werken met rubrics. Je kan punten op elke cijferschaal gebruiken, inclusief hele getallen tot 100. Ook een eigen noemer is mogelijk. Voorbeelden: 88/100, 3,7/4,0.
 • Toewijzen aan: voor welk klasteam is deze opdracht (standaard is dit het huidige klasteam, je kan ook meerdere klasteams kiezen) en voor welke leerlingen binnen het klasteam.
 • Einddatum/Eindtijd: Selecteer bewerken voor meer opties. Hier kan je aanpassen wanneer de opdracht wordt geplaatst voor leerlingen en wanneer deze wordt gesloten. Standaard wordt er geen sluitingsdatum geselecteerd, zodat leerlingen hun opdrachten laat kunnen inleveren.

Wanneer alle details ingevuld zijn kan je de opdracht toewijzen.

Opmerking: opdrachten kan je steeds wijzigen, ook na het toewijzen aan de leerling.

Blik van de leerling

Eens een opdracht toegewezen is, kunnen de leerlingen aan de slag. Een leerling ziet op twee plaatsen dat er een nieuwe opdracht is: in de eigen Activiteit en door de melding die geplaatst wordt in Posts van het tabblad Algemeen van het klasteam.

Eerste opdracht voor een leerling? Hier lezen ze hoe ze op een goede manier aan de slag gaan.

De melding in Posts van een nieuwe opdracht.

De leerling opent de eigen opdracht door te klikken op View assignment.

Wanneer je in de opdracht gekozen hebt om leerlingen bestanden te laten bewerken kunnen ze hier het bestand openen en (evt. online) aanpassen. Indien de leerling een nieuw bestand moet indienen dan kan deze hier kiezen voor Werk toevoegen. Eénmaal klaar kiest de leerling voor Inleveren.

Zodra je als leraar de opdracht retourneert (zie verder) krijgt de leerling daarvan een melding in Activiteit en in een Chat.

De leerling kan nu feedback, punten en de verbetering bekijken.

Indien je dat wenst kan de leerling een aangepaste versie opnieuw inleveren.

Opdrachten opvolgen en verbeteren.

Als leraar kan je alle opdrachten opvolgen. Klik door naar de opdracht in Algemeen > Opdrachten > Toegewezen:

Doorklikken op de opdracht:

Nu kan je het ingeleverde werk van de leerling online bekijken en verbeteren. Je hoeft dus geen bestanden te downloaden, je werkt dadelijk in het juiste document, wijzigingen worden automatisch bewaard. Er is ook ruimte om afzonderlijk feedback te geven.

Zodra je bovenaan op retourneren klikt, krijgt de leerling de verbetering te zien.

Ten slotte, een kleine extra

Zodra je aan de slag gaat met opdrachten wordt er door Teams ook een puntenboek gemaakt voor je klasteam. Op die manier kan je op eenvoudige manier de punten van de verschillende opdrachten bekijken. Of exporteren naar Excel.

Het puntenboek open je in de tab Cijfers van het tabblad Algemeen.

Voorbeeld van een wel heel beperkt puntenboek.

De leerling heeft ook een eigen puntenboek waar alleen maar de eigen cijfers getoond worden.

3 gedachtes over “Opdrachten in Teams”

Reageren niet meer mogelijk.