Opdrachten in Teams

Je bent gestart met Teams en je wil weten wat de Opdrachten- en Cijfertab doet. Dit is zoals de uploadzone van Smartschool, maar dan beter. Echt sprake van uploaden is er bij Teams nl. niet echt, want alles wordt op ieder moment gesynchroniseerd. Je hebt dus geen leerlingen die vergeten zijn om te uploaden. Of leerlingen die niet meer weten welke versie de juiste is: die op school, de vaste pc of de laptop? Het verbeteren en geven van feedback is ook een stuk gemakkelijker beter. En leerlingen zien direct hun resultaat in hun puntenboek.

You can now be notified about Planner tasks assignments right ...

Dit artikel geeft je een algemeen overzicht om als leerkracht aan de slag te gaan (er is een apart artikel voor leerlingen). Wil je meer weten, bekijk dan de help van Microsoft.

Opdrachten in Teams: Online opdrachten maken, verbeteren, quoteren en feedback geven. En ja, ook rubrics kunnen gebruikt worden.

Tab opdrachten in Teams

Opdrachten in Teams zijn enkel beschikbaar als tab van het kanaal Algemeen binnen een klasteam.

De verschillende tabs van het kanaal Algemeen.

Wanneer je doorklikt naar de tab opdrachten zie je:

 • De eigen opdrachten in concept (nog niet gepubliceerd)
 • De toegewezen opdrachten (zichtbaar voor de leerling)
 • De beoordeelde opdrachten

En de knop Maken waarmee je een nieuwe opdracht maakt.

Opdracht maken

Een opdracht maken in Teams bestaat uit enkele eenvoudige stappen:

 • Ga naar het kanaal Algemeen in de gewenste klas en selecteer Opdrachten
 • Kies Maken > Opdracht
 • Vul de details van de opdracht in
 • Titel: de titel van je opdracht. Indien je verschillende opdrachten maakt kan je werken met categorieën.
 • Instructies: vul hier de instructies voor de leerling in. Dit ziet de leerling bij het openen van de opdracht.
 • Resources toevoegen: voeg de startbestanden toe waarmee de leerlingen moeten werken. Elke leerling ontvangt een eigen exemplaar van deze bestanden. Na het toevoegen kan je nog instellen of leerlingen de bestanden wel/niet kunnen bewerken. (Standaard kunnen ze dit niet. Wanneer je wil dat de leerling verderwerkt met het sjabloon dat je bezorgt, wijzig je dit naar: Leerlingen/studenten bewerken hun eigen exemplaar.)
 • Punten: optioneel kan je hier aangeven op hoeveel punten de opdracht staat. Hier kan je ook kiezen om te werken met rubrics. Je kan punten op elke cijferschaal gebruiken, inclusief hele getallen tot 100. Ook een eigen noemer is mogelijk. Voorbeelden: 88/100, 3,7/4,0.
 • Toewijzen aan: voor welk klasteam is deze opdracht (standaard is dit het huidige klasteam, je kan ook meerdere klasteams kiezen) en voor welke leerlingen binnen het klasteam.
 • Einddatum/Eindtijd: Selecteer bewerken voor meer opties. Hier kan je aanpassen wanneer de opdracht wordt geplaatst voor leerlingen en wanneer deze wordt gesloten. Standaard wordt er geen sluitingsdatum geselecteerd, zodat leerlingen hun opdrachten laat kunnen inleveren.

Wanneer alle details ingevuld zijn kan je de opdracht toewijzen.

Opmerking: opdrachten kan je steeds wijzigen, ook na het toewijzen aan de leerling.

Blik van de leerling

Eens een opdracht toegewezen is, kunnen de leerlingen aan de slag. Een leerling ziet op twee plaatsen dat er een nieuwe opdracht is: in de eigen Activiteit en door de melding die geplaatst wordt in Posts van het tabblad Algemeen van het klasteam.

Eerste opdracht voor een leerling? Hier lezen ze hoe ze op een goede manier aan de slag gaan.

De melding in Posts van een nieuwe opdracht.

De leerling opent de eigen opdracht door te klikken op View assignment.

Wanneer je in de opdracht gekozen hebt om leerlingen bestanden te laten bewerken kunnen ze hier het bestand openen en (evt. online) aanpassen. Indien de leerling een nieuw bestand moet indienen dan kan deze hier kiezen voor Werk toevoegen. Eénmaal klaar kiest de leerling voor Inleveren.

Zodra je als leraar de opdracht retourneert (zie verder) krijgt de leerling daarvan een melding in Activiteit en in een Chat.

De leerling kan nu feedback, punten en de verbetering bekijken.

Indien je dat wenst kan de leerling een aangepaste versie opnieuw inleveren.

Opdrachten opvolgen en verbeteren.

Als leraar kan je alle opdrachten opvolgen. Klik door naar de opdracht in Algemeen > Opdrachten > Toegewezen:

Doorklikken op de opdracht:

Nu kan je het ingeleverde werk van de leerling online bekijken en verbeteren. Je hoeft dus geen bestanden te downloaden, je werkt dadelijk in het juiste document, wijzigingen worden automatisch bewaard. Er is ook ruimte om afzonderlijk feedback te geven.

Zodra je bovenaan op retourneren klikt, krijgt de leerling de verbetering te zien.

Ten slotte, een kleine extra

Zodra je aan de slag gaat met opdrachten wordt er door Teams ook een puntenboek gemaakt voor je klasteam. Op die manier kan je op eenvoudige manier de punten van de verschillende opdrachten bekijken. Of exporteren naar Excel.

Het puntenboek open je in de tab Cijfers van het tabblad Algemeen.

Voorbeeld van een wel heel beperkt puntenboek.

De leerling heeft ook een eigen puntenboek waar alleen maar de eigen cijfers getoond worden.

Uitbreiden van Teams met extra functies!

Microsoft Teams biedt out-of-the-box al heel wat mogelijkheden om samen met leerlingen en collega’s aan de slag te gaan. Via het toevoegen van apps kan je eenvoudig extra functionaliteit toevoegen. De voordelen?

 • Je blijft binnen Teams, dus 1 platform waar je start en alles organiseert.
 • De schoolaccount van Office365 is voldoende: er is geen nood aan extra registratie (met een account, e-mailadres, wachtwoord, …). Hierdoor voldoen we ook aan de GDPR.

Eerst lichten we toe hoe je zelf een app toevoegt, daarna lijsten we enkele van de meest gebruikte apps op, zoals het vastpinnen van info, teamstatistieken, Flipgrid, Planner, Mindmeister en Quizlet.

Apps toevoegen

Ga naar het kanaal en klik op het +-symbool om een tabblad toe te voegen.

Vervolgens selecteer je de gewenste app.

In de meeste gevallen ben je nu al klaar. Sommige apps bieden bij het toevoegen nog extra opties. In een uitgebreidere uitleg leer je o.a. hoe je apps kan toevoegen voor jou persoonlijk of aan een chat.

Veel gebruikte apps

De meest gebruikte apps houden we hier bij. Zelf ook een tip? Geef zeker een seintje!

Info vastpinnen

Beu om steeds te moeten uitleggen waar info staat? Pin deze vast, zodat deze eenvoudig via een tabblad te bekijken is. Per soort info (Word, pdf, Excel, website, …) is er een aparte app. Enkele voorbeelden:

Een voorbeeld van een vastgepinde website

Teamstatistieken

Wil je zien wie wat precies doet binnen je Team? Net zoals je op Smartschool vakstatistieken kan raadplegen, kan dit op Teams met InSight. Deze module wordt continu aangepast, maar werkt enkel in een klasteam en (nog) niet in een personeelsteam.

Flipgrid

Zoek je een manier waarop deelnemers een video kunnen plaatsen? Bv. voor spreekvaardigheid of om een discussie over een lesonderwerp te starten? Een beetje zoals TikTok dus, maar dan met de nodige controle en op het onderwijs gericht?

Flipgrid is een gratis platform dat in een afgesloten ruimte de deelnemers een video van maximaal 5 minuten laat plaatsen.

Planner

Een moeilijk punt in teamwerk (groepswerk, vakwerkgroep, administratie, …) is het bijhouden van wie, wat, wanneer zál doen en áán het doen is. Er bestaan al aparte tools, maar hoe aparter, hoe minder vaak je deze zal updaten.

Met de Planner-app kan je een takenlijst toevoegen aan één of meerdere kanalen. Gebruikers kunnen taken toevoegen, afvinken en toewijzen aan elkaar. Per taak kan je extra info bijhouden en werken met deadlines.

Aggregated Tasks in Planner and To-Do – buckleyPLANET
Weergave van de takenlijst met verschillende categorieën (buckets).

Mindmeister

Een mindmap helpt bij het leren en wordt dus al in veel lessen gebruikt. Aparte tools zijn vaak onhandig om bv. op school mee te starten en thuis eraan verder te werken. Samenwerken met leerlingen of in een vakwerkgroep wordt helemaal moeilijk. De Mindmeister-integratie met Teams lost deze problemen op.

Quizlet

Een flashkaart of geheugenkaart is een leermiddel met op de ene zijde een vraag of aanwijzing en op de andere zijde het antwoord. Handig bij het leren van talen, kunstwerken, concepten, geschiedkundige datums, formules, …

Quizlet laat je toe om digitale flashcards te maken. Dat kan met tekst of in combinatie met afbeeldingen. Zo kan je deze koppelen aan een omschrijving, om jaartallen van kunstwerken te leren. Naast je eigen quizlets kan je gebruikmaken van bestaande.

Quizlet

Microsoft Forms

Microsoft Forms (onderdeel van Office 365) kennen de meeste als de perfecte tool om online een enquête af te nemen. Wat niet iedereen weet is dat het met deze tool ook mogelijk is om eenvoudig een toets af te nemen bij leerlingen. Als bonus kan je ook automatisch feedback en punten geven.

Hoe maak je snel een quiz?

Een test (of quiz zoals Microsoft het noemt) maak je in enkele eenvoudige stappen:

Nieuwe toetsformulier maken

Details en een korte video bekijk je hier.

Microsoft Forms biedt verschillende types vragen:

vraagtypes
 • Open vragen: Hierbij kan je aangeven of er een kort of lang antwoord kan ingegeven worden. Eventueel kan je wat extra toelichting schrijven bij de vraag. Verwacht je een getal als antwoord, dan kan je de mogelijke antwoorden beperken tot een getal, binnen een bepaalde range.
 • Keuzevragen: Hierbij kan de leerling een of meerdere antwoorden selecteren.
 • Beoordelingsvragen. Hierbij kan de leerling een beoordeling geven, in sterren of een cijfer.
 • Datumvragen. Hierbij kan de leerling een datum aanduiden op een agenda.
 • Classificatievragen. Hierbij kan de leerling de voorgestelde velden verplaatsen of verslepen om ze zo naar wens te schikken.
 • Likert-vragen. Hierbij kan de leerling aangeven in welke mate verschillende zaken van toepassing zijn.
 • Net promotor score. Hierbij kan de leerling aangeven wat de waarschijnlijkheid is dat hij iets zou aanbevelen

(Wil je aan de slag met wiskundige notatie in een quiz? Dat kan ook.)

Een quiz stel je best zo in dat leerlingen verplicht aanmelden met de schoolaccount. Op die manier wordt de naam geregistreerd. Klik hiervoor op de drie puntjes > instellingen. Op deze plaats beslis je ook of je meerdere antwoorden toelaat.

Eénmaal een quiz klaar is, wil je die uiteraard ook delen met de leerlingen. Dat kan door bovenaan te kiezen voor Delen. De getoonde link bezorg je aan de leerling, bijvoorbeeld via een smartschoolbericht of de schoolmail.

Bij de link zelf heb je 2 opties:

 • Alleen personen in mijn organisatie kunnen reageren.
 • Iedereen met de koppeling kan antwoorden.

Best kies je voor de eerste optie (standaard). Op die manier gebruikt de leerling de schoolaccount om aan te melden en wordt de naam geregistreerd.

Zodra één van je leerlingen de quiz invult, ontvang je daarvan een e-mail.

Een quiz kan je ook gebruiken in opdrachten binnen Teams. Een kopie van je quiz wordt dan aan de opdracht gelinkt. Antwoorden opvolgen doe je op deze manier volledig binnen Teams.

Extra mogelijkheden

Naast de verschillende vraagtypes heb je bij een quiz ook nog volgende opties:

 • Deadlines instellen (dag, uur)
 • Vragen in willekeurige volgorde tonen: voor alle vragen of bepaalde vragen uitsluiten (vergrendelen) van willekeurig tonen.
 • Kiezen om na het invullen van de test een aangepaste mail (bedankbericht) te versturen
 • Meldingen versturen bij het invullen van een quiz

Deze opties stel je in door te kiezen voor > instellingen.

Hier kan je de instellingen voor je quiz aanpassen:

Als laatste kan je instellen om de leerlingen automatisch een mail te bezorgen zodra ze de quiz invullen en/of om zelf een mail te ontvangen bij deelname.

En wat met punten en feedback?

Wanneer je online een quiz afneemt kan je de antwoorden automatisch verbeteren en de leerling feedback geven. (Eén uitzondering hierop vormt de open vraag, daar kan Forms uiteraard niet zelf gaan verbeteren. Dit doe je zelf na het indienen.)

Puntenlijst van de quiz downloaden? Klik bij de antwoorden op ‘Openen in Excel’.

Punten instellen

Punten stel je per vraag in. Bij elke vraag geef je aan wat het correcte antwoord is. Daarna verbetert Forms automatisch. Tip: bij het beoordelen heb je steeds de mogelijkheid om de punten bij te sturen. Dit laatste zal je vooral bij open vragen gebruiken.

Feedback geven na het indienen

In een quiz heb je verschillende niveaus van feedback. (Dadelijk na het indienen én na het beoordelen.)

Per vraag, kan getoond worden na het indienen. Dit stel je in bij het opmaken van de quiz. In het voorbeeld zie je onder elk antwoord kort een toelichting.

Deze feedback zien leerlingen na het indienen van de quiz.

Geen resultaten of feedback tonen na het indienen? Schakel dan deze instelling uit:

Feedback geven na manueel beoordelen

Na het indienen kan je zelf nog alle antwoorden beoordelen. Op dit punt kan je opnieuw feedback geven. Kies hiervoor ‘Antwoorden beoordelen’.

Na klikken op ‘Antwoorden beoordelen’ kan je per leerling punten en feedback invoeren. Leerlingen zien deze feedback niet tot je op ‘scores posten’ klikt (zie hieronder).

En hoe zien de leerlingen dit?

De feedback na het beoordelen en definitieve punten zijn pas zichtbaar wanneer je als leerkracht de punten gepost hebt.

Wanneer de leerling nu opnieuw de quiz opent toont Forms de feedback en punten. Hiervoor opent de leerling -na aanmelden op office 365 met de schoolaccount- dezelfde link als bij het invullen van de quiz. (Zonder aanmelden zal de leerling geen resultaten zien.)

Weergave bij de leerling.

Quiz delen met collega’s

Wil je je eigen quiz delen met collega’s zodat ze deze kunnen gebruiken of aanpassen? Dat kan.

Kies bovenaan voor Delen.

Je kan kiezen tussen twee opties:

 • Delen als sjabloon: hiermee krijgt de collega een kopie van je quiz en kan deze aangepast worden zonder dat de eigen versie wijzigt.
 • Delen om samen te werken: hiermee werk je samen aan dezelfde versie van de quiz. Wijzigen van de collega zie je onmiddellijk.