Opdrachten in Teams

Je bent gestart met Teams en je wil weten wat de Opdrachten- en Cijfertab doet. Dit is zoals de uploadzone van Smartschool, maar dan beter. Echt sprake van uploaden is er bij Teams nl. niet echt, want alles wordt op ieder moment gesynchroniseerd. Je hebt dus geen leerlingen die vergeten zijn om te uploaden. Of leerlingen die niet meer weten welke versie de juiste is: die op school, de vaste pc of de laptop? Het verbeteren en geven van feedback is ook een stuk gemakkelijker beter. En leerlingen zien direct hun resultaat in hun puntenboek.

You can now be notified about Planner tasks assignments right ...

Opdrachten in Teams: Online opdrachten maken, verbeteren, quoteren en feedback geven. En ja, ook rubrics kunnen gebruikt worden.

Onder het filmpje zijn de belangrijkste zaken nog eens uitgeschreven voor wie liever leest, dan kijkt. Wil je meer weten, bekijk dan de help van Microsoft. Er is een apart artikel voor leerlingen.

 1. Tab Opdrachten
 2. Details
 3. Opdrachttijdlijn
 4. Blik van de leerling
 5. Evalueren
 6. Tab Cijfers

Tab opdrachten

Opdrachten in Teams zijn enkel beschikbaar als tab van het kanaal Algemeen binnen een klasteam. Wanneer je doorklikt naar de tab opdrachten zie je:

 • De eigen opdrachten in concept (nog niet gepubliceerd)
 • De toegewezen opdrachten (zichtbaar voor de leerling)
 • De beoordeelde opdrachten

Gebruik de knop Maken voor een nieuwe opdracht. Er zijn drie mogelijkheden

 • Opdracht, voor een volledig nieuwe opdracht.
 • Quiz is een formulier, maar met punten.
 • Vanuit bestaande, dus uit andere teams (staging, gearchiveerd, …)

Details

Als je een nieuwe opdracht maakt, dan krijg je onderstaand venster.

 • Titel: de titel van je opdracht. Indien je verschillende opdrachten maakt kan je werken met categorieën.
 • Instructies: vul hier de instructies voor de leerling in. Dit ziet de leerling bij het openen van de opdracht.
 • Resources toevoegen: voeg de startbestanden toe waarmee de leerlingen moeten werken. Elke leerling ontvangt een eigen exemplaar van deze bestanden. Opgelet1: standaard kunnen leerlingen geen bestanden bewerken (bv. een Word-bestand met vragen)! Als ze dit wel moeten kunnen bewerken wijzig je dit naar: ‘Leerlingen/studenten bewerken hun eigen exemplaar’. Opgelet2: wil je een evaluatiedocument gebruiken? Dan moet je dat nu al toevoegen (desnoods blanco), want achteraf kan je als leerkracht bij het evalueren geen extra document toevoegen!
 • Punten: optioneel kan je hier aangeven op hoeveel punten de opdracht staat. Hier kan je ook kiezen om te werken met rubrics. Je kan punten op elke cijferschaal gebruiken, inclusief hele getallen tot 100. Ook een eigen noemer is mogelijk. Voorbeelden: 88/100, 3,7/4,0.
 • Toewijzen aan: standaard is dit het huidige klasteam, waarbij je dit ook aan afzonderlijke leerlingen kan toekennen (bv. remediërende oefeningen). Je kan deze opdracht ook koppelen aan andere klasteams, maar dan moet de deadline hetzelfde zijn en je kan geen opdracht aan verschillende leerlingen toekennen.
 • Einddatum/Eindtijd: zie volgend item ‘Opdrachttijdlijn’.
 • Instellingen (niet zichtbaar op de schermafdruk): standaard wordt een melding van de opdracht geplaatst in het Algemeen kanaal. Eventueel kan je het ook posten in andere kanalen van het Team. Dit is niet mogelijk als bij ‘Toewijzen aan’ meerdere klasteams geselecteerd zijn.
 • Selecteer bewerken voor meer opties. Hier kan je aanpassen wanneer de opdracht wordt geplaatst voor leerlingen en wanneer deze wordt gesloten. Standaard wordt er geen sluitingsdatum geselecteerd, zodat leerlingen hun opdrachten laat kunnen inleveren.

Wanneer alle details ingevuld zijn kan je de opdracht ‘Opslaan’ (deze komt terecht bij concepten om er later aan verder te werken) of ‘Toewijzen’ (afhankelijk van je instellingen zien de leerlingen dit direct of pas vanaf jouw begintijd).

Merk op dat je opdrachten steeds kan wijzigen, ook na het toewijzen aan de leerlingen. Bv. een verduidelijking van een instructie of een deadline die je aanpast omdat ze meer tijd krijgen of een tweede versie moeten indienen.

Opdrachttijdlijn

Een beeld zegt meer dan duizend woorden, dus geven we enkel het belangrijkste mee:

 • Je kan zorgen dat een leerling de opdracht pas vanaf een bepaald tijdstip ziet en dus kan maken. Standaard is dit op het half uur, maar dit kan je manueel aanpassen. Merk op dat als bv. 13:20 u. ingesteld is, dit niet altijd klokslag zal verschijnen. Het kan veiliger zijn een kleine marge te nemen.
 • Spring omzichtig om met de sluitingsdatum, omdat het voor frustraties kan zorgen. Denk aan een leerling die technische problemen had, een leerling die afwezig was (maar de taak nog moet inhalen), … Zonder sluitingsdatum zie je sowieso als iemand te laat heeft ingeleverd en op welk moment dit was.

Blik van de leerling

Eens een opdracht toegewezen is, kunnen de leerlingen aan de slag. We zetten t.a.v. de leerling nog enkele zaken in de verf:

 • Benieuwd hoe de leerling dit ziet? Klik op de tab Opdrachten en klik op een toegewezen of geretourneerde opdracht. Via het …-menu is er een ‘Weergave voor leerlingen/studenten’. Bekijk ons apart artikel als je een volledige blik wil (en geef dit bij een eerste opdracht eventueel mee aan de leerlingen).
 • Een leerling kan via zijn knop ‘Inleveren’ aangeven dat hij/zij klaar is. Als ze nog iets vergeten zijn, kunnen ze dit wel ongedaan maken en nog aanpassingen doen. Als ze opnieuw inleveren zal het tijdstip uiteraard ook opnieuw aangepast worden.

Evalueren

Feedback maken

Klik door naar de opdracht in Algemeen > Opdrachten > Toegewezen:

Klik door op de opdracht in kwestie.

Nu kan je het ingeleverde werk van de leerling online bekijken en verbeteren. Om deze te bekijken heb je enkele mogelijkheden:

 • Sommige bestanden (Word, PowerPoint, …) kan je online openen, zodat je rechtstreeks in deze bestanden feedback kan geven. Alles wordt gesynct, zodat de leerling dit ook ziet.
 • Liever meer mogelijkheden dan de online versie? Bovenaan heb je ‘Openen in desktop-app’. In een eerdere stap kan je ook via het …-menu openen in de Office die op jouw computer staat. Ook hier wordt alles gesynct.
 • Je kan via het …-menu ook bestanden downloaden, maar dan wordt er niets gesynct! Voor Office-bestanden zal je deze optie dus normaal niet nodig hebben!
Links de optie om bij het online openen alsnog te openen in de desktop-app. Rechts om rechtstreeks via het …-menu het te openen in Word op de pc. Zowel online als in de desktop app wordt er gesynt. Dat is niet (!) het geval als je kies voor downloaden.
 • Feedback geven ín bestanden lukt niet altijd (bv. een jpg-affiche, een pdf-bestand, …), maar je hebt sowieso een tekstvak voor schriftelijke feedback. Eventueel gebruik je dit ook om een gedeelde link te plaatsen (OneDrive/SharePoint). Via die link deel je dan extra bestanden met de leerling, bv. de geannoteerde pdf/affiche. Een evaluatiebestand in Word/Excel voeg je best op voorhand toe, desnoods blanco (zie de eerdere opmerking bij dit artikel).

Feedback geven

In Teams-termen ga je gemaakte feedback retourneren en dan is de opdracht beoordeeld. De leerling krijgt dan een melding en zo kan hij zijn feedback bekijken. Je kan retourneren per leerling of eerst de volledige klas verbeteren. Je keert dan terug naar de eerste pagina van jouw opdracht en vinkt ze allemaal aan om in één keer te retourneren.

Eventueel moet een tweede versie volgen en pas je hiervoor de opdracht aan (bv. deadline en extra instructies).

Tab Cijfers

Zodra je aan de slag gaat met opdrachten wordt er door Teams ook een puntenboek gemaakt voor je klasteam. Op die manier kan je op eenvoudige manier de punten van de verschillende opdrachten bekijken. Of exporteren naar Excel.

Het puntenboek open je in de tab Cijfers van het tabblad Algemeen.

Voorbeeld van een wel heel beperkt puntenboek.

De leerling heeft ook een eigen puntenboek waar alleen maar de eigen cijfers getoond worden.

Uitbreiden van Teams met extra functies!

Microsoft Teams biedt out-of-the-box al heel wat mogelijkheden om samen met leerlingen en collega’s aan de slag te gaan. Via het toevoegen van apps kan je eenvoudig extra functionaliteit toevoegen. De voordelen?

 • Je blijft binnen Teams, dus 1 platform waar je start en alles organiseert.
 • Vaak is de schoolaccount van Office365 voldoende: er is geen nood aan extra registratie (met een account, e-mailadres, wachtwoord, …). Hierdoor voldoen we ook aan de GDPR.

Eerst lichten we toe hoe je zelf een app toevoegt, daarna lijsten we enkele van de meest gebruikte apps op, zoals het vastpinnen van info, teamstatistieken, Flipgrid, Planner, Mindmeister en Quizlet.

Apps toevoegen

Ga naar het kanaal en klik op het +-symbool om een tabblad toe te voegen.

Vervolgens selecteer je de gewenste app.

In de meeste gevallen ben je nu al klaar. Sommige apps bieden bij het toevoegen nog extra opties. In een uitgebreidere uitleg leer je o.a. hoe je apps kan toevoegen voor jou persoonlijk of aan een chat.

Veel gebruikte apps

De meest gebruikte apps houden we hier bij. Zelf ook een tip? Geef zeker een seintje!

Info vastpinnen

Beu om steeds te moeten uitleggen waar info staat? Pin deze vast, zodat deze eenvoudig via een tabblad te bekijken is. Per soort info (Word, pdf, Excel, website, …) is er een aparte app. Enkele voorbeelden:

Een voorbeeld van een vastgepinde website

Teamstatistieken

Wil je zien wie wat precies doet binnen je Team? Net zoals je op Smartschool vakstatistieken kan raadplegen, kan dit op Teams met InSight. Deze module wordt continu aangepast, maar werkt enkel in een klasteam en (nog) niet in een personeelsteam.

Flipgrid

Zoek je een manier waarop deelnemers een video kunnen plaatsen? Bv. voor spreekvaardigheid of om een discussie over een lesonderwerp te starten? Een beetje zoals TikTok dus, maar dan met de nodige controle en op het onderwijs gericht?

Flipgrid is een gratis platform dat in een afgesloten ruimte de deelnemers een video van maximaal 5 minuten laat plaatsen.

Voeg een extra tabblad aan jouw klasteam, met daarin rechtstreeks een link met de juiste Flipgrid-klasmap. Denk er aan om @leerling.guldensporencollege.be én @guldensporencollege.be als domein toe te voegen. Enkel zo hebben jij en de leerlingen toegang.

Je kan leerlingen feedback geven via een Teams-opdracht (in tekstvorm of via een rubriek). Het kan ook via Flipgrid zelf. De leerlingen vinden hun feedback dan via hun Flipgridaccount > MyFlipgrid > Feeback per video. Zie ook onderstaande animatie.

Waar de leerling Flipgridfeedback kan vinden.

Planner

Een moeilijk punt in teamwerk (groepswerk, vakwerkgroep, administratie, …) is het bijhouden van wie, wat, wanneer zál doen en áán het doen is. Er bestaan al aparte tools, maar hoe aparter, hoe minder vaak je deze zal updaten.

Met de Planner-app kan je een takenlijst toevoegen aan één of meerdere kanalen. Gebruikers kunnen taken toevoegen, afvinken en toewijzen aan elkaar. Per taak kan je extra info bijhouden en werken met deadlines.

Aggregated Tasks in Planner and To-Do – buckleyPLANET
Weergave van de takenlijst met verschillende categorieën (buckets).

Mindmeister

Een mindmap helpt bij het leren en wordt dus al in veel lessen gebruikt. Aparte tools zijn vaak onhandig om bv. op school mee te starten en thuis eraan verder te werken. Samenwerken met leerlingen of in een vakwerkgroep wordt helemaal moeilijk. De Mindmeister-integratie met Teams lost deze problemen op.

Quizlet

Een flashkaart of geheugenkaart is een leermiddel met op de ene zijde een vraag of aanwijzing en op de andere zijde het antwoord. Handig bij het leren van talen, kunstwerken, concepten, geschiedkundige datums, formules, …

Quizlet laat je toe om digitale flashcards te maken. Dat kan met tekst of in combinatie met afbeeldingen. Zo kan je deze koppelen aan een omschrijving, om jaartallen van kunstwerken te leren. Naast je eigen quizlets kan je gebruikmaken van bestaande.

Quizlet

Microsoft Forms

Microsoft Forms (onderdeel van Office 365) kennen de meeste als de perfecte tool om online een enquête af te nemen. Wat niet iedereen weet is dat het met deze tool ook mogelijk is om eenvoudig een toets (‘quiz’) af te nemen bij leerlingen. Als bonus kan je ook automatisch feedback en punten geven.

Interessant zijn de wiskundig notaties en het evalueren van lees- en luisteroefeningen (insluitende media, secties en insluitende lezer). Een formulier en quiz lijken goed op elkaar, maar zijn niet hetzelfde (bv. wiskundige notaties ontbreken bij formulieren)!

 1. Maak snel een quiz
 2. Extra mogelijkheden
 3. Punten en Feedback
 4. Blik van de leerling
 5. Delen met collega’s

Hoe maak je snel een quiz?

Een test (of quiz zoals Microsoft het noemt) maak je in enkele eenvoudige stappen:

Nieuwe toetsformulier maken

Details en een korte video bekijk je hier.

Microsoft Forms biedt verschillende types vragen:

vraagtypes
 • Open vragen: Hierbij kan je aangeven of er een kort of lang antwoord kan ingegeven worden. Eventueel kan je wat extra toelichting schrijven bij de vraag. Verwacht je een getal als antwoord, dan kan je de mogelijke antwoorden beperken tot een getal, binnen een bepaalde range.
 • Keuzevragen: Hierbij kan de leerling een of meerdere antwoorden selecteren.
 • Beoordelingsvragen. Hierbij kan de leerling een beoordeling geven, in sterren of een cijfer.
 • Datumvragen. Hierbij kan de leerling een datum aanduiden op een agenda.
 • Classificatievragen. Hierbij kan de leerling de voorgestelde velden verplaatsen of verslepen om ze zo naar wens te schikken.
 • Likert-vragen. Hierbij kan de leerling aangeven in welke mate verschillende zaken van toepassing zijn.
 • Net promotor score. Hierbij kan de leerling aangeven wat de waarschijnlijkheid is dat hij iets zou aanbevelen

Een quiz stel je best zo in dat leerlingen verplicht aanmelden met de schoolaccount. Op die manier wordt de naam geregistreerd. Klik hiervoor op de drie puntjes > instellingen. Op deze plaats beslis je ook of je meerdere antwoorden toelaat.

Eénmaal een quiz klaar is, wil je die uiteraard ook delen met de leerlingen. Dat kan door bovenaan te kiezen voor Delen. De getoonde link bezorg je aan de leerling, bijvoorbeeld via een smartschoolbericht of de schoolmail.

Bij de link zelf heb je 2 opties:

 • Alleen personen in mijn organisatie kunnen reageren.
 • Iedereen met de koppeling kan antwoorden.

Best kies je voor de eerste optie (standaard). Op die manier gebruikt de leerling de schoolaccount om aan te melden en wordt de naam geregistreerd.

Zodra één van je leerlingen de quiz invult, ontvang je daarvan een e-mail.

Een quiz kan je ook gebruiken in opdrachten binnen Teams. Een kopie van je quiz wordt dan aan de opdracht gelinkt. Antwoorden opvolgen doe je op deze manier volledig binnen Teams.

Extra mogelijkheden

Naast de verschillende vraagtypes heb je bij een quiz ook nog volgende opties:

 • Deadlines instellen (dag, uur)
 • Vragen in willekeurige volgorde tonen: voor alle vragen of bepaalde vragen uitsluiten (vergrendelen) van willekeurig tonen.
 • Kiezen om na het invullen van de test een aangepaste mail (bedankbericht) te versturen
 • Meldingen versturen bij het invullen van een quiz

Deze opties stel je in door te kiezen voor > instellingen.

Hier kan je de instellingen voor je quiz aanpassen:

Als laatste kan je instellen om de leerlingen automatisch een mail te bezorgen zodra ze de quiz invullen en/of om zelf een mail te ontvangen bij deelname.

En wat met punten en feedback?

Wanneer je online een quiz afneemt kan je de antwoorden automatisch verbeteren en de leerling feedback geven. (Eén uitzondering hierop vormt de open vraag, daar kan Forms uiteraard niet zelf gaan verbeteren. Dit doe je zelf na het indienen.)

Puntenlijst van de quiz downloaden? Klik bij de antwoorden op ‘Openen in Excel’.

Punten instellen

Punten stel je per vraag in. Bij elke vraag geef je aan wat het correcte antwoord is. Daarna verbetert Forms automatisch. Tip: bij het beoordelen heb je steeds de mogelijkheid om de punten bij te sturen. Dit laatste zal je vooral bij open vragen gebruiken.

Feedback geven na het indienen

In een quiz heb je verschillende niveaus van feedback. (Dadelijk na het indienen én na het beoordelen.)

Per vraag, kan getoond worden na het indienen. Dit stel je in bij het opmaken van de quiz. In het voorbeeld zie je onder elk antwoord kort een toelichting.

Deze feedback zien leerlingen na het indienen van de quiz.

Geen resultaten of feedback tonen na het indienen? Schakel dan deze instelling uit:

Feedback geven na manueel beoordelen

Na het indienen kan je zelf nog alle antwoorden beoordelen. Op dit punt kan je opnieuw feedback geven. Kies hiervoor ‘Antwoorden beoordelen’.

Na klikken op ‘Antwoorden beoordelen’ kan je per leerling punten en feedback invoeren. Leerlingen zien deze feedback niet tot je op ‘scores posten’ klikt (zie hieronder).

En hoe zien de leerlingen dit?

De feedback na het beoordelen en definitieve punten zijn pas zichtbaar wanneer je als leerkracht de punten gepost hebt.

Wanneer de leerling nu opnieuw de quiz opent toont Forms de feedback en punten. Hiervoor opent de leerling -na aanmelden op office 365 met de schoolaccount- dezelfde link als bij het invullen van de quiz. (Zonder aanmelden zal de leerling geen resultaten zien.)

Weergave bij de leerling.

Quiz delen met collega’s

Wil je je eigen quiz delen met collega’s zodat ze deze kunnen gebruiken of aanpassen? Dat kan.

Kies bovenaan voor Delen.

Je kan kiezen tussen twee opties:

 • Delen om samen te werken: hiermee werk je samen aan dezelfde versie van de quiz. Wijzigen van de collega zie je onmiddellijk. Ook antwoorden kunnen alle collega’s zien.
 • Delen als sjabloon: je krijgt een koppeling/link waarmee een collega een kopie van je form/quiz kan maken. De collega kan deze nog aanpassen, om deze dan pas door leerlingen te laten invullen. De oorspronkelijke versie wordt hiermee niet aangepast en ook antwoorden op de oorspronkelijke form/quiz krijgt de collega niet te zien.
  • Antwoorden van respondenten vind je door in te loggen op office.com en via de linkerbalk door te klikken naar Forms. Staat die nog niet in die kolom? Helemaal linksonderaan vind je ‘Alle apps’.
  • Controleer alles goed bij ‘Delen’ en ‘Instellingen’. Zeker als het gaat om een anonieme enquête. Bij ‘anoniem’ kan je trouwens instellen dat je leerlingen moeten inloggen (zodat niet zomaar iedereen dit kan invullen), maar waarbij hun naam niet wordt opgeslagen. Zie onderstaande animatie.