Mijn naam is Haas.

Smartschool vs. professionele mail vs. privé-mail

Het klopt dat men in principe met elk medium quasi iedereen kan bereiken. We kunnen vb. mails sturen vanuit een privé-e-mailadres (@telenet.be, @gmail.com, @hotmail.com)  of vanuit ons professioneel e-mailadres (@guldensporencollege.be) naar collega’s of leerlingen. We kunnen naar collega’s ook berichten zenden via Smartschool. Mag iedereen dan zo maar kiezen op welke manier er gecommuniceerd wordt of zijn er campusoverstijgende afspraken?

Communicatie tussen leerkrachten en externe partijen

Alle elektronische communicatie tussen leerkrachten onderling en tussen leerkrachten en externe partijen loopt via de professionele mailomgeving.

In die mailomgeving worden de distributielijsten steeds up-to-date gehouden door bijvoorbeeld het toevoegen van interimarissen enz. We kunnen er heel gemakkelijk mailen naar bijvoorbeeld alle leerkrachten van een klas, naar alle leerkrachten van het 2de jaar, naar de volledige campus, …

De distributielijsten zijn op elk moment up-to-date.

Communicatie tussen leerkrachten en leerlingen

Alle elektronische communicatie tussen leerkrachten en leerlingen en omgekeerd loopt via de berichtenmodule van Smartschool. We kunnen bij communicatie naar een klas wel kiezen om bijvoorbeeld collega’s in cc. te plaatsen. Dit maakt het mogelijk om op de hoogte te blijven van wat naar leerlingen gestuurd wordt.

Communicatie tussen leerkrachten en ouders

Alle elektronische communicatie tussen leerkrachten en ouders en omgekeerd loopt via de berichtenmodule van Smartschool. We kunnen bij het opmaken van een bericht kiezen wie het bericht ontvangt; de leerling zelf of één van de ouders.

Een bericht versturen naar een moeder of een vader kan heel simpel.

Verdere afspraken

  • Het is strikt verboden om ontvangen berichten (Smartschool) van collega’s, die niet naar leerlingen of ouders werden verstuurd, te lezen. Gelieve deze berichten onmiddellijk te verwijderen en je naam te veranderen in ‘Haas’.
  • Het is strikt verboden om ontvangen mails van collega’s, die niet met het professioneel e-mailadres werden verzonden, te lezen. Gelieve deze mails onmiddellijk te verwijderen en je naam te veranderen in ‘Haas’.
  • Mails en berichten met niet schoolgerelateerde inhoud, reclame voor externe activiteiten en uitnodigingen voor bingo-avonden kunnen onherroepelijk worden teruggeroepen en verwijderd. Als je twijfelt of een mail/bericht gepast is, loop je best langs bij de campusdirectie.

De droom van elke wiskundeleraar

Of toch niet? Photomath, een app op de smartphone die op basis van een eenvouge scan wiskundeproblemen kan oplossen, is volgens de ene een zege en volgens anderen het begin van het einde.

De app biedt valsspelers nieuwe kansen, maar maakt het ook mogelijk dat leerlingen zichzelf gaan verbeteren waardoor differentiëren makkelijker wordt.

Oordeel vooral zelf:

Photomath is beschikbaar voor Android en iOS.