Schermopnames met Stream

Om een schermopname te maken bestaan heel wat tools. Maar veel van deze oplossingen vereisen een extra installatie of een betaalde licentie. Office 365 biedt daar gelukkig een eenvoudige oplossing voor.

Office 365: Microsoft Stream - MCC Automatisering

Met Microsoft Stream kan je eenvoudig schermopnames maken en delen met leerlingen of collega’s.

(De opnames die je kan maken met Stream zijn beperkt tot 15 minuten. Nood aan een langere opname dan kan je gebruik maken van ShareX.)

Snel aan de slag?

 • In de volgende stap kan je met de icoontjes linksonderaan kiezen of de camera/microfoon tijdens de opname gebruikt wordt.
 • Selecteer als laatste wat opgenomen moet worden (volledig scherm / app-venster of een browsertabblad)
 • Klik op Delen om de opname te starten. (Je ziet een aftelklokje zodat je op een goede manier kan starten.)
 • Eénmaal klaar ga je terug naar je browservenster om de opname te stoppen. Nu kan je je opname controleren, naam en beschrijving instellen en uploaden naar Stream.
Standaard kan iedereen binnen Guldensporencollege de opnamen bekijken. Wil je dit niet? Zet dan het vinkje zeker uit!

Nu je opname beschikbaar is op Stream kan je deze delen met klassen en collega’s.

Wil je kort deze functie in actie zien? In onderstaande video wordt in een tweetal minuten getoond hoe je eenvoudig schermopnames maakt.


Opdrachten in Teams (als leerling)

Teams is onderdeel van Office 365 en is een elektronische leeromgeving zoals Smartschool. De leerkracht gaf een opdracht via Teams. Wat nu?

Voer onderstaande stappen uit voor het maken van een opdracht. Onder het filmpje zijn de belangrijkste zaken nog eens uitgeschreven voor wie liever leest, dan kijkt. Via [VID] kan je rechtstreeks naar een stukje van de film kijken.

 1. Aanmelden [VID]
 2. Maken [VID]
 3. Inleveren [VID]
 4. Feedback [VID]
 5. Activiteit

Aanmelden en maken

Voor het gebruik van Teams zijn er twee mogelijkheden:

 • Browser (ook bekend als web-app): surf naar office.com. Je meldt aan met de schoolaccount. Niet alle functies zijn beschikbaar wanneer je op deze manier werkt. Lukt iets niet? Kies dan voor de app.
 • App: download en installeer de app voor pc en/of smartphone.

Eénmaal in Teams merk je aan de linkerkant Activiteit, Chat, Teams, Opdrachten, … Een opdracht kan je vinden via Activiteit, Teams of Opdrachten. In wat volgt kiezen we voor doorklikken naar het correcte team > kanaal Algemeen > tab Opdrachten. Je kan ook de zoekbalk gebruiken om op trefwoord te zoeken naar een opdracht.

Maken

De opdrachtkaart

Hieronder kiezen we voor doorklikken naar het correcte team > kanaal Algemeen > tab Opdrachten. Je kan ook de zoekbalk gebruiken om op trefwoord te zoeken naar een opdracht.

Alle opdrachten worden weergegeven op volgorde van deadline.

Klik op een opdrachtkaart om de details hiervan te bekijken:

Met de knop links van de knop Inleveren gebruik je de insluitende lezer. Verder zegt bovenstaand beeld meer dan duizend woorden, dus beperken we ons tot de belangrijkste opmerkingen: wat zijn de soorten bestanden, hoe werk je het best met Office-documenten en hoe pak je bovenstaande opdracht nu concreet het beste aan?

De soorten bestanden

 • Bij referentiemateriaal vind je bestanden die alleen lezen zijn.
 • Bij ‘Mijn werk’ kan de leerkracht al basisbestanden hebben toegevoegd. Bv. vragen die je moet oplossen, een startbestand in Excel, …
 • Je kan zelf nog ‘Werk toevoegen’ aan ‘Mijn werk’ (beperkt tot 50 MB per bestand en ook in aantal bestanden).

Office-bestanden

Voor Office-bestanden (Word Excel of PowerPoint), dan kan je deze online openen door te klikken op het bestand. Is niet alle opmaak zichtbaar of zijn niet alle functies zichtbaar? Klik op de knop ‘Openen in desktop app’. Deze stap kan je overslaan door in bovenstaande schermafdruk via het …-menu te kiezen voor ‘Openen in Word’. Welke van deze opties je ook kiest: de bestanden worden altijd automatisch met Teams gesynct.

Links de optie om bij het online openen alsnog te openen in de desktop-app. Rechts om rechtstreeks via het …-menu het te openen in Word op de pc. Zowel online als in de desktop app wordt er gesynt. Dat is niet (!) het geval als je kies voor downloaden.

Een concreet voorbeeld

Concreter voor bovenstaande opdracht:

 • De vragen bij ‘vragen klimaatverandering.docx’ kan je online oplossen of je opent het in de desktop app. Dit wordt gesynct.
 • De affiche maken kan niet online binnen Teams. Dit zal je eerst op jouw computer moeten maken, bij voorkeur direct in OneDrive. Klaar? Dan klik je op ‘Werk toevoegen’ en blader je binnen jouw OneDrive naar de juiste bestanden. Als het niet in OneDrive staat, dan kan je linksonder klikken op ‘Uploaden van dit apparaat’. Opgelet: als je later nog een wijziging doet zal je het al geüploade moeten verwijderen en opnieuw toevoegen aan jouw opdracht!
 • Voor de presentatie klik je op ‘Werk toevoegen’ en je kiest voor ‘Nieuw bestand’. Zo kan je rechtstreeks een PowerPoint aan je Teams-opdracht toevoegen. Hét voordeel is dat de laatste versie altijd gekoppeld blijft aan de opdracht.
De mogelijkheden om werk toe te voegen.

Inleveren, inleveren, inleveren!

Je kan een opdracht opslaan om er later verder aan te werken. Maar éénmaal klaar mag je deze niet vergeten in te leveren door rechtsboven in de opdrachtkaart te klikken.

Afhankelijk van de opdracht en het moment van indienen zal je één van volgende meldingen zien:

 • Opnieuw inleveren wanneer je een opdracht bewerkt die je al hebt ingeleverd en werk opnieuw moet verzenden.
 • Te laat inleveren als je de opdracht na de einddatum inlevert, maar de leraar heeft de late inlevering toegestaan of vraagt om opnieuw in te dienen.
 • Niet ingeleverd als de opdracht te laat is en de leraar geen ingeleverde opdrachten meer accepteert. Je kan niet langer een werk inleveren.
 • Inleveren ongedaan maken als je besluit om de opdracht vóór de einddatum te wijzigen. Je moet de functie opnieuw kiezen voor inleveren nadat je de wijzigingen hebt aangebracht.

Feedback

Opdracht bekijken nadat de leerkracht heeft verbeterd? Open opnieuw de opdrachtkaart om schriftelijke feedback apart of in één van jouw documenten te zien. Eventueel kan er ook een rubric of punten zijn. Volg de instructies van de leerkracht: misschien moet er nog een tweede versie ingediend worden.

Tip: via de tab Cijfers heb je een overzicht van álle opdrachten.

Activiteit

Wil je vermijden om heel vaak in alle teams moet gaan kijken of er een nieuwe opdracht is of als een opdracht is verbeterd? Bij de tab ‘Activiteit’ in de linkerbalk van Teams vind je zaken die jouw aandacht verdienen.

Een voorbeeld van een nieuwe opdracht.
Een voorbeeld van een verbeterde opdracht (geretourneerd of assignment returned).

Opdrachten in Teams

Je bent gestart met Teams en je wil weten wat de Opdrachten- en Cijfertab doet. Dit is zoals de uploadzone van Smartschool, maar dan beter. Echt sprake van uploaden is er bij Teams nl. niet echt, want alles wordt op ieder moment gesynchroniseerd. Je hebt dus geen leerlingen die vergeten zijn om te uploaden. Of leerlingen die niet meer weten welke versie de juiste is: die op school, de vaste pc of de laptop? Het verbeteren en geven van feedback is ook een stuk gemakkelijker beter. En leerlingen zien direct hun resultaat in hun puntenboek.

You can now be notified about Planner tasks assignments right ...

Opdrachten in Teams: Online opdrachten maken, verbeteren, quoteren en feedback geven. En ja, ook rubrics kunnen gebruikt worden.

Onder het filmpje zijn de belangrijkste zaken nog eens uitgeschreven voor wie liever leest, dan kijkt. Wil je meer weten, bekijk dan de help van Microsoft. Er is een apart artikel voor leerlingen.

 1. Tab Opdrachten
 2. Details
 3. Opdrachttijdlijn
 4. Blik van de leerling
 5. Evalueren
 6. Tab Cijfers

Tab opdrachten

Opdrachten in Teams zijn enkel beschikbaar als tab van het kanaal Algemeen binnen een klasteam. Wanneer je doorklikt naar de tab opdrachten zie je:

 • De eigen opdrachten in concept (nog niet gepubliceerd)
 • De toegewezen opdrachten (zichtbaar voor de leerling)
 • De beoordeelde opdrachten

Gebruik de knop Maken voor een nieuwe opdracht. Er zijn drie mogelijkheden

 • Opdracht, voor een volledig nieuwe opdracht.
 • Quiz is een formulier, maar met punten.
 • Vanuit bestaande, dus uit andere teams (staging, gearchiveerd, …)

Details

Als je een nieuwe opdracht maakt, dan krijg je onderstaand venster.

 • Titel: de titel van je opdracht. Indien je verschillende opdrachten maakt kan je werken met categorieën.
 • Instructies: vul hier de instructies voor de leerling in. Dit ziet de leerling bij het openen van de opdracht.
 • Resources toevoegen: voeg de startbestanden toe waarmee de leerlingen moeten werken. Elke leerling ontvangt een eigen exemplaar van deze bestanden. Opgelet: standaard kunnen leerlingen geen bestanden bewerken (bv. een Word-bestand met vragen)! Als ze dit wel moeten kunnen bewerken wijzig je dit naar: ‘Leerlingen/studenten bewerken hun eigen exemplaar’.
 • Punten: optioneel kan je hier aangeven op hoeveel punten de opdracht staat. Hier kan je ook kiezen om te werken met rubrics. Je kan punten op elke cijferschaal gebruiken, inclusief hele getallen tot 100. Ook een eigen noemer is mogelijk. Voorbeelden: 88/100, 3,7/4,0.
 • Toewijzen aan: standaard is dit het huidige klasteam, waarbij je dit ook aan afzonderlijke leerlingen kan toekennen (bv. remediërende oefeningen). Je kan deze opdracht ook koppelen aan andere klasteams, maar dan moet de deadline hetzelfde zijn en je kan geen opdracht aan verschillende leerlingen toekennen.
 • Einddatum/Eindtijd: zie volgend item ‘Opdrachttijdlijn’.
 • Instellingen (niet zichtbaar op de schermafdruk): standaard wordt een melding van de opdracht geplaatst in het Algemeen kanaal. Eventueel kan je het ook posten in andere kanalen van het Team. Dit is niet mogelijk als bij ‘Toewijzen aan’ meerdere klasteams geselecteerd zijn.
 • Selecteer bewerken voor meer opties. Hier kan je aanpassen wanneer de opdracht wordt geplaatst voor leerlingen en wanneer deze wordt gesloten. Standaard wordt er geen sluitingsdatum geselecteerd, zodat leerlingen hun opdrachten laat kunnen inleveren.

Wanneer alle details ingevuld zijn kan je de opdracht ‘Opslaan’ (deze komt terecht bij concepten om er later aan verder te werken) of ‘Toewijzen’ (afhankelijk van je instellingen zien de leerlingen dit direct of pas vanaf jouw begintijd).

Merk op dat je opdrachten steeds kan wijzigen, ook na het toewijzen aan de leerlingen. Bv. een verduidelijking van een instructie of een deadline die je aanpast omdat ze meer tijd krijgen of een tweede versie moeten indienen.

Opdrachttijdlijn

Een beeld zegt meer dan duizend woorden, dus geven we enkel het belangrijkste mee:

 • Je kan zorgen dat een leerling de opdracht pas vanaf een bepaald tijdstip ziet en dus kan maken. Standaard is dit op het half uur, maar dit kan je manueel aanpassen. Merk op dat als bv. 13:20 u. ingesteld is, dit niet altijd klokslag zal verschijnen. Het kan veiliger zijn een kleine marge te nemen.
 • Spring omzichtig om met de sluitingsdatum, omdat het voor frustraties kan zorgen. Denk aan een leerling die technische problemen had, een leerling die afwezig was (maar de taak nog moet inhalen), … Zonder sluitingsdatum zie je sowieso als iemand te laat heeft ingeleverd en op welk moment dit was.

Blik van de leerling

Eens een opdracht toegewezen is, kunnen de leerlingen aan de slag. We zetten t.a.v. de leerling nog enkele zaken in de verf:

 • Benieuwd hoe de leerling dit ziet? Klik op de tab Opdrachten en klik op een toegewezen of geretourneerde opdracht. Via het …-menu is er een ‘Weergave voor leerlingen/studenten’. Bekijk ons apart artikel als je een volledige blik wil (en geef dit bij een eerste opdracht eventueel mee aan de leerlingen).
 • Een leerling kan via zijn knop ‘Inleveren’ aangeven dat hij/zij klaar is. Als ze nog iets vergeten zijn, kunnen ze dit wel ongedaan maken en nog aanpassingen doen. Als ze opnieuw inleveren zal het tijdstip uiteraard ook opnieuw aangepast worden.

Evalueren

Feedback maken

Klik door naar de opdracht in Algemeen > Opdrachten > Toegewezen:

Klik door op de opdracht in kwestie.

Nu kan je het ingeleverde werk van de leerling online bekijken en verbeteren. Om deze te bekijken heb je enkele mogelijkheden:

 • Sommige bestanden (Word, PowerPoint, …) kan je online openen, zodat je rechtstreeks in deze bestanden feedback kan geven. Alles wordt gesynct, zodat de leerling dit ook ziet.
 • Liever meer mogelijkheden dan de online versie? Bovenaan heb je ‘Openen in desktop-app’. In een eerdere stap kan je ook via het …-menu openen in de Office die op jouw computer staat. Ook hier wordt alles gesynct.
 • Je kan via het …-menu ook bestanden downloaden, maar dan wordt er niets gesynct! Voor Office-bestanden zal je deze optie dus normaal niet nodig hebben!
Links de optie om bij het online openen alsnog te openen in de desktop-app. Rechts om rechtstreeks via het …-menu het te openen in Word op de pc. Zowel online als in de desktop app wordt er gesynt. Dat is niet (!) het geval als je kies voor downloaden.
 • Feedback geven ín bestanden lukt niet altijd (bv. een jpg-affiche, een pdf-bestand, …), maar je hebt sowieso een tekstvak voor schriftelijke feedback. Eventueel gebruik je dit ook om een gedeelde link te plaatsen (OneDrive/SharePoint). Via die link deel je dan extra bestanden met de leerling, bv. de geannoteerde pdf/affiche.

Feedback geven

In Teams-termen ga je gemaakte feedback retourneren en dan is de opdracht beoordeeld. De leerling krijgt dan een melding en zo kan hij zijn feedback bekijken. Je kan retourneren per leerling of eerst de volledige klas verbeteren. Je keert dan terug naar de eerste pagina van jouw opdracht en vinkt ze allemaal aan om in één keer te retourneren.

Eventueel moet een tweede versie volgen en pas je hiervoor de opdracht aan (bv. deadline en extra instructies).

Tab Cijfers

Zodra je aan de slag gaat met opdrachten wordt er door Teams ook een puntenboek gemaakt voor je klasteam. Op die manier kan je op eenvoudige manier de punten van de verschillende opdrachten bekijken. Of exporteren naar Excel.

Het puntenboek open je in de tab Cijfers van het tabblad Algemeen.

Voorbeeld van een wel heel beperkt puntenboek.

De leerling heeft ook een eigen puntenboek waar alleen maar de eigen cijfers getoond worden.