Tekstcommunicatie

Naast dit artikel zijn er ook nog de schoolafspraken m.b.t. digitale communicatie of communicatie met ouders.
Ook nog: deelnemen aan een videogesprek of het plannen/starten van videogesprek.

 1. @vermelding-tag
 2. E-mail
 3. Posts: het ‘vaknieuws’ vanuit Smartschool, maar in Teams
 4. Chat: een informele manier van communiceren
 5. Agenda: als we via de agenda communiceren, spaart het andere berichten uit en behoudt iedereen het overzicht.
 6. Bestanden: je kan in Teams een gesprek voeren óver een bestand.

@vermelding-tag

Via tekst kan je overleggen. Als je hierbij iemands aandacht wil trekken, dan kan je @ gebruiken. Via het Activiteiten-overzicht en via e-mail wordt deze persoon op de hoogte gebracht (deze standaard kan worden aangepast).

Hieronder een voorbeeld, waarbij je de aandacht van het team trekt (@team), het kanaal (@kanaal) en een persoon. Je kan gebruikmaken van tab-completion, waarbij @stev en de tab-toets de rest aanvult. Gebruik met mate: zo is een @team én een @kanaal een beetje aandachttrekkerij… 📣🛑😉 en je zorgt best dat je niet de aandacht trekt van leerlingen in de les van een collega. 🎬 Eenvoudiger communiceren in een jaar- of campusteam toont het allemaal nog eens.

Teams-atVermelding

E-mail

Posts

Teams-tabs

Posts (of gesprekken) vind je in ieder kanaal van een team in de bovenste, horizontale balk. Een voordeel t.o.v. klassieke e-mail is dat deze gesprekken zichtbaar zijn voor iedereen die lid is van het team. Bekijk het filmpje 🎬 ‘Vaknieuws in Teams‘. Extra tips:

Er zijn twee plaatsen waar je kan typen:

 • Beantwoorden gebruik je bij een bestaande post (thread/draadje).
 • De knop ‘Nieuw gesprek’ als je een volledig nieuw gesprek wilt starten (een nieuw thread/draadje).

De opties onderaan zijn Opmaken Bijvoegen – Emoji – Giphy – Sticker – Nu vergaderen – Stream – Praise – Berichtextensies en helemaal rechts Verzenden (wat ook kan met de enter-toets). De meest gebruikte zullen normaal de opties in het vet zijn (de emoji’s horen daar misschien ook bij 😁).

De eerste knop (Opmaken) is interessant als je bv. meer structuur (bv. een onderwerp) en opmaak in jouw bericht wenst te brengen. Hieronder een animated gif die dit illustreert. Hier zal de enter-toets dus een nieuwe alinea starten. Als je een onderwerp toevoegt, zal dit meer opvallen tussen alle andere posts.

Chat

De chat-mogelijkheid van Teams is opgenomen in de linkse balk van Teams (Activiteit, Chat, Teams, …) Deze chat (1) kan je vergelijken met Facebook Messenger of Whatsapp: het gaat om een privé-chat (eventueel in groep), niet gekoppeld aan een team. Eventuele eerdere chats vind je terug in de witte kolom.

Voor het starten van een nieuwe chat klik je op het verdoken icoontje (2), dat een blad met een potloodje voorstelt.

Daarna kan je bij ‘Aan:’ (3) één of meerdere personen toevoegen.

Onderaan kan je dan “Een nieuw bericht typen” (4). Als je daar klikt verschijnen extra opties rechtsboven, waaronder bv. een knop voor het starten van een videogesprek (5) of audiogesprek (6).

De iconenbalk lijkt heel goed op deze bij Posts. Hier heb je als extra nog een uitroepingsteken (om eventueel de bezorgingsopties in te stellen) en een mogelijkheid om een vergadering te plannen.

Bestanden

Teams-tabs

Rechts van de tab ‘Posts’ heb je de tab ‘Bestanden’. De werking is al in een ander artikel uitgelegd. Dit artikel gaat over communiceren. En bij sommige bestanden moet nog een stevig potje gediscussieerd worden. Bij een Word-bestand kan je werken met opmerkingen. Maar binnen Teams heb je de mogelijkheid om íeder soort bestand van commentaar te voorzien.

Open een bestand binnen Teams: dat kan de standaard zijn (gewoon klikken) óf het kan dat je via het …-menu moet kiezen voor Openen > Bewerken in Teams. Zoek rechtsboven naar ‘Gesprek’, ‘Gesprek starten’ of ‘een tekstballonnetje’. Hieronder een voorbeeld bij een pdf, waar er al wat commentaar was voorzien. Iets wat je typt in ‘Gesprek’, wordt ook altijd bij ‘Posts’ gezet. Wordt er gereageerd op dat gesprek dan zie je dat ook verschijnen in het gesprek bij het document.

Het voordeel van deze “gesprekken” is dat het heel wat mails over-en-weer scheelt en dat deze gesprekken ook bij het bestand blijven (ook als je het hernoemt of verplaatst binnen Teams). Achteraf iets terugvinden is zo ook gemakkelijker dan achteraf mails te moeten doorploegen.

Een voorbeeld waar de ‘Gesprek’-knop duidelijker zichtbaar is.

Nieuwe leerling of schoolverlater in je jaarteam (klasteam)?

Doorheen het schooljaar kan het gebeuren dat nieuwe leerlingen ingeschreven worden of bestaande de school verlaten.

Is dat het geval in je klas dan doe je het volgende:

 • Nieuwe leerling: voeg je leerling toe aan je jaarteam.

  Zodra je de leerling toevoegt krijgt deze daarvan een melding en verschijnt je jaarteam in de lijst van teams van de leerling.

  Voor reeds toegewezen opdrachten in je jaarteam geldt dat deze standaard niet verschijnen voor de nieuwe leerling tenzij je dit expliciet anders ingesteld hebt. Als deze leerling nog niet vertrouwd is met opdrachten, bezorg je eventueel de link naar ‘Opdrachten in Teams (als leerling)‘.

  Gebruik je OneNote dan wordt voor de nieuwe leerling een lege sectie toegevoegd aan je klasnotitieblok. Vergeet niet om voor deze leerling evt. inhoud opnieuw te distribueren.
 • Schoolverlater: je hebt de keuze. Leerling blijft lid van het team (aanbevolen optie) of je kiest ervoor om de leerling uit het team te verwijderen.

  Leerling verwijderen uit het klasteam kan via team > … > Team beheren > Leden > X.

  Zodra je een leerling verwijdert, worden ook de opdrachten en cijfers van de leerling gewist. Evt. OneNote-secties van de leerling worden losgekoppeld (leerling heeft vanaf dat moment geen toegang meer) maar worden niet gewist. Wil je deze leerling ook in je klasnotitieblok wissen dan kan dat in OneNote zelf door de volledige sectie van de leerling te wissen.

Starten met een videogesprek

… dat ervan uitgaat dat je al gestart bent met Teams.

In de oude versie van dit artikel vind je o.a. nog een vergelijking met Smartschool. Dit nieuwe artikel gaat over het starten van een videogesprek, maar er is ook het ’toeters en bellen’-artikel voor tijdens het videogesprek.

Videogesprekken kan je voeren met ‘internen’ (leerlingen en personeelsleden van het Guldensporencollege) of ‘externen’ (ouders, stagiairs, …). Bekijk een algemeen overzicht of ga direct naar specifieke casussen.

 • Algemeen overzicht:
  • Tab Chat, voor lossere verbanden, ‘nu’, ‘ad hoc’. Naast tekst is ook audio- of videochat mogelijk. Enkel voor deelnemers met een account op Teams. Zowel 1:1 gesprekken, als groepsgesprekken zijn mogelijk.
  • Tab Teams, met jouw bestaande klas- of personeelsteam. Je kan er klikken op ‘Nu vergaderen’, maar we raden aan om een apart vergaderkanaal te maken en om daarna de videogesprekken in te plannen via de tab Agenda.
  • Tab Agenda, voor losse óf vaste verbanden (want je kan het koppelen aan een kanaal van een team).
  • Instellingen: vergaderlink (voor een spreker-op-afstand, een oudercontact-op-afstand, …) en vergaderopties (wachtruimte, al-of-niet iedereen de rol van presentator, …).
 • Casussen:
  • Combiles. Door omstandigheden moet een leerling thuisblijven (bv. quarantaine), terwijl de rest van de klasgroep op school les kan volgen. Of net de leerkracht die moet thuisblijven, terwijl de leerlingen op school zijn.
 • Teams-weetjes: niet superbelangrijk, maar kan handig zijn.

Overzicht

Onderstaande video biedt een overzicht. Kijk onder de video als je liever leest.

Tab Chat

Via de chat (1) kan je niet alleen met tekst, maar ook met audio of video communiceren. Voor ad hoc communicatie is de chat heel handig: één-op-één of een groepje in wat lossere verbanden.

Eventuele eerdere chats vind je terug in de tweede kolom. Voor het starten van een nieuwe chat klik je op het verdoken icoontje (2), een blad met een potloodje. Ter info: het trechtericoontje er links van gebruik je om te filteren.

Daarna kan je bij ‘Aan:’ één of meerdere personen toevoegen (3).

Nu moet je kiezen als je een klassieke tekstchat, een video- of audiogesprek wenst. Hiervoor moet je eerst helemaal onderaan klikken in 4-‘Een nieuw bericht typen’!!! We geven het weer in onderstaande “verticaal samengedrukte” schermafbeelding.

Dan pas kan je (tekst)chatten (4), een videogesprek (5) of een audiogesprek (6) starten. Eventueel kan je tijdens het gesprek je scherm delen (7), extra personen uitnodigen (8) of de chat in een nieuw venster openen (9).

Tab Teams

Via deze tab heb je toegang tot al jouw klas- en personeelsteams. Voor bv. al jouw online lessen raden we aan om een apart kanaal te maken, bv. ‘Online lessen’ of ‘Afstandslessen’. Daarna plan je alles in via de tab Agenda. Zo kan je snel op één plaats al jouw afstandslessen aan verschillende lesgroepen inplannen en heb je minder snel dubbele boekingen.

Tab Agenda

Enkele mogelijke toepassingen:

 • Iets wat je niet mag vergeten, maar wat niet gekoppeld is aan een videogesprek. Bv. woensdag 18 uur “Deadline indienen punten”.
 • Een “los-verband-videogesprek” dat niet gekoppeld is aan een klas- of personeelsteam. Bv. een leerling die van iets extra uitleg wenst, een gesprek met een ouder,… Ofwel vul je deelnemer in bij de details (handig bij leerlingen of personeelsleden), ofwel bezorg je de vergaderlink (zie bv. casus oudercontact-op-afstand).
 • Een “vast-verband-videogesprek” dat dus gekoppeld is aan een klas- of personeelsteam. Bv. een online les, een vakvergadering, … Het invullen van deelnemers is hier niet nodig, daar die al bekend zijn door de leden van het team. Zie ook onderstaande video.
  • Bij een jaarteam zal deze afspraak automatisch ook bij ieder lid in de agenda komen. Handig om deel te nemen!
  • Bij een personeelsteam verschijnt de aankondiging van de vergadering enkel bij de Posts-tab van het kanaal in kwestie. Pas nadat een lid het daar geaccepteerd, komt het ook in zijn/haar agenda terecht. Wil je nog extra aandacht voor deze personeelsvergadering?
   • Dan kan je de personen expliciet invullen bij ‘vereiste deelnemers’. Je kan centraal beheerde groepen gebruiken, maar geen zelfgemaakte groepen.
   • Of je kan in het kanaal waar de vergadering is aangekondigd nog een @team-tag gebruiken. Leden van het personeelsteam krijgen dan een melding bij ‘Activiteit.

Instellingen

Als je dubbelklikt op een geplande vergadering, dan kan je enkele instellingen zien en wijzigen, zoals onderstaande “verticaal samengedrukte” schermafbeelding weergeeft.

Linksonderaan vind je de vergaderlink, die je via een rechtermuisknop kan kopiëren en gebruiken in een e-mail of bericht. Dit is niet nodig als deze vergadering gekoppeld is aan een klas- of personeelsteam of als je zelf al de vereiste of optionele deelnemers hebt toegevoegd (dan wordt een e-mail gestuurd, waarin de vergaderlink al zit).

Als standaardinstelling….

 • … ben jij de enige die organisator/presentator is. Je kan alles, zoals bv. een deelnemer uit de les gooien, iemand dempen, schermdelen, Een gewone deelnemer/genodigde kan sowieso deelnemen aan het chatgesprek en luisteren/kijken. Als presentator kan je gewone deelnemers tijdens een lopende vergadering één-voor-één ook de rol van presentator geven (en afnemen).
 • … komt iedereen direct de vergadering/les binnen.

Zijn er situaties waar iedereen eigenlijk presentator mag zijn (bv. bij een vakwerkgroep) of waar je liever deelnemers één-voor-één toelaat (bv. bij een oudercontact, mondeling proefwerk)? Klik dan rechtsboven op ‘Vergaderopties’ (zie vorige schermafdruk). Er opent een webpagina met:

Via de vergaderopties kan je o.a. de lobby/wachtruimte en de standaard vergaderrol instellen. Klik voor een grotere versie. Meer info.

Casussen

Oudercontact-op-afstand

Via één-of-andere vorm van digitaal strookje heb je de gewenste tijdstippen verzameld. Maar hoe organiseer je nu het eigenlijke oudervideogesprek? Via de leerlingaccount? Dat is een minder goed idee, omdat beide ouders misschien vanop een verschillend locatie deelnemen en een leerling niet noodzakelijk aanwezig is. In onderstaande shorty leggen we uit hoe het wel kan.

Met jouw gekopieerde vergaderlink van daarnet kan je je e-mail of Smartschoolbericht opstellen naar ouders en/of leerling. Hieronder een voorstel dat je kan kopiëren, maar pas gerust aan.

Beste

Op <xx> hebben we online een afspraak volgens het tijdstip in bijlage. Je kan volgend stappenplan volgen:

 1. Via <deze link→kopieer deze vanuit ‘Deelnemen aan Microsoft Teams-vergadering’ > kan je op pc/laptop eenvoudig deelnemen in de browser, bij voorkeur Edge of Chrome. Op je smartphone of tablet kan dit enkel door het installeren van de Teams-App op Android of iOS.
 2. Bij de browser klik je op ‘Deelnemen op het web’.
 3. Bij de browser krijg je wellicht de vraag om microfoon en/of camera te gebruiken. Klik op toestaan.
 4. Als gastgebruiker kan je zelf een naam invoeren en klikken op ‘Nu deelnemen’. Het kan dat je vanuit het werk ook een eigen Teams-account hebt.
 5. Je komt in een virtuele wachtzaal/lobby terecht. Dit betekent dat je gerust al enkele minuten op voorhand kan deelnemen: je zal geen ander oudercontact storen.

Onderstaand filmpje maakt het visueler en in dit artikel vind je ook extra info. Uiteraard ben ik er ook nog om vragen te beantwoorden.

Met vriendelijke groeten

Mondeling-op-afstand

Op afstand zal de stress misschien nóg groter zijn. Bespreek op voorhand waar ze verwacht worden en hoe je zal communiceren (bv. als je wat vertraging hebt opgelopen). Het op voorhand kort eens uittesten met leerlingen zal ook de nodige stress wegnemen.

Opnemen van een mondeling-op-afstand? Dat kan. Deze GDPR-afspraken moet je wel toepassen.

Via Teams zijn er drie mogelijkheden, afhankelijk van hoe je het zelf ziet.

 • Spreek af dat je leerlingen opbelt via de Teams-chat en dat leerlingen klaar moeten zitten in Teams. Je kan meerdere videochats starten. Let op: slechts één van die videochats kan actief zijn, de andere komen in een wachtstand. Op dat moment kan je dus niet zien wat de wachtstand doet. Deze manier van werken lukt dus heel goed als je sowieso maar één leerling per keer mondeling ondervraagt, maar een groepsvideogesprek met twee leerlingen lukt ook.
 • Wil je toch meerdere leerlingen terzelfdertijd in het oog houden? Dat kan met meerdere toestellen: bv. inloggen op een desktop en leerling A opbellen, inloggen op een laptop en leerling B opbellen en inloggen op je smartphone en leerling C opbellen. Deze drie gesprekken kunnen terzelfdertijd lopen, zonder wachtstand. Bij de leerlingen die je op dat moment niet ondervraagt kan je jouw eigen webcam en microfoon uitzetten.
 • Gebruik een vergadering-met-wachtruimte. Zo kan je twee leerlingen toelaten, waarbij je bij de ene het mondeling afneemt en de andere zijn vragen kan voorbereiden. Net zoals in klas zitten ze wel in dezelfde (vergader)ruimte en kunnen ze elkaars mondeling horen. Let op: de chat is openbaar (ook voor diegene die nog in de wachtruimte zitten)!!

Voor een vergadering-met-wachtruimte zijn de stappen:

 1. Tab Agenda. Ga naar de datum in kwestie en klik.
 2. Pas tijdstip aan (bv. 8.30 u. tot 12.00 u.). en voeg het juiste kanaal toe (dit kan het kanaal van jouw team zijn dat je ook gebruikt voor jouw afstandslessen).
 3. Je moet een lobby/wachtruimte kunnen instellen, maar de knop ‘Vergaderopties’ verschijnt nu nog niet. Eerst moeten we rechtsboven klikken op ‘Verzenden’.
 4. Je komt opnieuw bij de tab Agenda terecht. Dubbelklik op jouw mondeling. Nu staat rechtsboven wel de knop Vergaderopties. Klik hierop.
 5. Een webpagina opent. De instelling ‘Wie hoeft niet in de lobby te wachten?’ zet je op ‘Alleen mezelf’. Hier lijkt het ook handig dat iedereen (dus ook de leerling) presentator is, zodat ze hun scherm kunnen delen.

Combiles

Door omstandigheden moet een leerling thuisblijven (bv. quarantaine), terwijl de rest van de klasgroep op school les kan volgen (zoals Bednet). Of net de leerkracht die moet thuisblijven, terwijl de leerlingen op school zijn. Via Smartschool Live op vakniveau of via Teams kan je een gelijkaardig iets bekomen. De duurdere Bednet-hardware hebben we niet, dus geven we onderstaande tips mee.

Eén of enkele leerlingen thuis

Dit multitasken tussen thuisleerlingen en schoolleerlingen zorgt voor een extra werkdruk. Vraag de afspraken op de campus na, want misschien moeten niet álle lessen gestreamd worden. Je kan ook een leerling op school de les laten streamen via zijn/haar smartphone (ze ontvingen een Wi-Fi-vouchercode bij hun accountinfo).

 • Plaats een laptop (of smartphone) centraal in het lokaal om de les te streamen.
  • Het kan handig zijn dat je een leerling aanduidt die altijd inlogt, zodat je als leerkracht hier niet hoeft mee bezig te zijn.
  • In Teams kan je een live les (‘vergadering’) opnemen, die bij een jaarteam vanzelf in de Posts-tab terecht komt.
  • Het webcambeeld is goed voor context, niet voor detail. Je kan de leerling op afstand wel helpen door een zichtbare whiteboardstift te gebruiken, extra groot te schrijven op het bord en lesmateriaal (PowerPoint, filmpjes, …) op voorhand te bezorgen. De tool ZoomIt is een meerwaarde (ook in gewone lessen).
  • Via de microfoon hoort de andere jouw stem, de vragen van de leerlingen, maar helaas ook omgevingslawaai. Het storende van dit lawaai hangt af van het lokaal, klasgroep en de kwaliteit van de ingebouwde microfoon.
 • Beter beeld? Neem als leerkracht tweemaal deel aan de live les. De leerling die thuis zit, kan dan kiezen welke van de twee hij/zij bekijkt:
  • De laptop kan je gebruiken om jezelf en het bord te filmen. En om de audio door te sturen.
  • Met de vaste pc neem je nog eens deel aan de live les. Hier kan je je bureaublad delen via het icoontje “rechthoek-met-pijl”. Met ZoomIt kan je trouwens een digitaal whiteboard gebruiken.
 • Betere audio? Als er teveel omgevingslawaai is, dan kan je dit vermijden met onderstaande. Denk er aan dat leerlingen in klas dan geen microfoon hebben. Hier herhaal je dus hun vragen/antwoorden voor de leerling thuis.
  • Gebruik een Bluetooth headsetje. Informeer bij jouw lokale ict’er of je zoiets kan ontlenen.
  • Gebruik jouw smartphone met gewone oortjes-met-microfoon. Je kan hiermee een tweede keer deelnemen aan de live les, enkel met audio. De laptop gebruik je voor het beeld, waarbij je de laptopmicrofoon dempt (anders heb je echo). Jouw smartphone gebruik je voor de audio.

Enkele mogelijke scenario’s worden in onderstaand filmpje overlopen. Nog tips of vragen? Laat het weten aan jouw lokale IT-verantwoordelijke.

Leerkracht thuis

Twee situaties

 • In een pc-klas of in het laptopproject kunnen leerlingen zelf deelnemen aan de live-les. Om geconcentreerd te kunnen werken lijken oortjes of oortjes-met-microfoon wel aangewezen.
 • Geen computer per leerling? Leerlingen kunnen eventueel deelnemen met hun smartphone en gewone oortjes-met-microfoon. Vraag aan diegene met toezicht om met het leerkrachtentoestel deel te nemen aan jouw online les, zet de luidsprekers aan en projecteer het beeld.

Teams-weetjes

De details lieten we in bovenstaande tekst weg, maar kunnen toch interessant om weten zijn:

 • Een vergaderlink is standaard 60 dagen geldig, telkens een link gebruikt wordt, wordt de geldigheid met 60 dagen verlengd. De ingestelde datum/tijd bij een geplande vergadering is dus enkel indicatief.
 • Bij een gestarte/lopende vergadering vanuit een klas- of personeelsteam kan je met de rol van organisator anderen binnen de organisatie uitnodigen via de deelnemerslijst (zelfs al zijn ze geen lid van het team). Het uitnodigen van externen kan niet, tenzij je ze op voorhand bij de deelnemers hebt opgegeven.
 • Een opname van een meeting gestart in een kanaal zie je staan in dat kanaal zelf. Deze opname is zichtbaar voor alle leden van het team! Standaard wordt de opname na 60 dagen gewist. Via het …-menu kan je het ook openen (SharePoint zal automatisch openen). Als eigenaar kan je het daar zelf ook downloaden, eerder wissen, …
 • Een opname van een videochat komt terecht in de eigen OneDrive van wie de opname gestart heeft. Alle betrokkenen kunnen deze standaard bekijken. Ook deze opname wordt automatisch na 60 dagen gewist.