Communiceren in Teams

In team werken, betekent o.a. ‘communiceren’. Daarvoor bestaan al wandelgangen, smartphones, e-mails en Smartschool. Maar ook Teams (als onderdeel van Office 365) biedt enkele interessante mogelijkheden…

Tekst

Via tekst kan je overleggen. Als je hierbij iemands aandacht wil trekken, dan kan je @ gebruiken. Via zijn Activiteiten-overzicht en via e-mail wordt deze persoon dan op de hoogte gebracht (deze standaard kan worden aangepast). Hieronder een voorbeeld, waarbij @stev en de tab-toets werden gebruikt.

Voor (tekst)communicatie met leerlingen (en ouders) is de officiële afspraak dat we Smartschool gebruiken. Zo hebben ze één plaats die ze in de gaten moeten houden. Deze uitleg over (tekst)communicatie is dus vooral interessant voor het personeel én voor leerlingen die samen met anderen in een klasteam aan de slag gaan.

Posts

Teams-tabs

Posts (of gesprekken) vind je in ieder Team in de bovenste, horizontale balk. Net zoals klassieke e-mail gebruik je dit om te overleggen. Het voordeel van een Team is dat zaken gecentraliseerd zijn per team (bv. jouw vakken, de VWG wiskunde, de VWG wetenschappen) en dat iedereen beslist wanneer/wat te bekijken. Gesprekken zijn zichtbaar voor iedereen die lid is van het team.

Soms verschijnen twee plaatsen waar je kan typen, wat verwarrend kan zijn. De bovenste balk ‘Beantwoorden’ gebruik je om op een bestaande post (thread/draadje) te antwoorden. De onderste ‘Start een nieuw gesprek’, als je een volledig nieuw gesprek wilt starten (een nieuw thread/draadje). Let op de donkergrijze schuifbalk aan de rechterkant: als die te hoog staat zie je de bovenste ‘Beantwoorden’ niet en start je een nieuw gesprek, terwijl je misschien op iemand wil antwoorden.

De opties onderaan zijn Opmaken Bijvoegen – Emoji – Giphy – Sticker – Nu vergaderen – Stream – Praise – Berichtextensies en helemaal rechts Verzenden (wat ook kan met de enter-toets). De meest gebruikte zullen normaal de opties in het vet zijn (de emoji’s horen daar misschien ook bij 😁).

De eerste knop (Opmaken) is interessant als je bv. meer structuur en opmaak in jouw bericht wenst te brengen. Hieronder een animated gif die dit illustreert. Hier zal de enter-toets dus een nieuwe alinea starten. Als je een onderwerp toevoegt, zal dit meer opvallen tussen alle andere posts.

Bestanden

Teams-tabs

Rechts van de tab ‘Posts’ heb je de tab ‘Bestanden’: bij een team voor leerlingen zal je bestanden in de map Lesmateriaal plaatsen (waar de leerlingen enkel leesrecht hebben), bij een team onder collega’s is die map afwezig. Eigen mapjes aanmaken kan uiteraard ook.

Bij sommige bestanden moet nog een stevig potje gediscussieerd worden. Bij een Word-bestand kan je werken met opmerkingen. Maar binnen Teams heb je de mogelijkheid om íeder soort bestand van commentaar te voorzien.

Klik op een bestand binnen Teams en zoek rechtsboven naar ‘Gesprek’, ‘Gesprek starten’ of ‘een tekstballonnetje’. Hieronder een voorbeeld bij een pdf, waar er al wat commentaar was voorzien. Iets wat je typt in ‘Gesprek’, wordt ook altijd bij ‘Posts’ gezet. Wordt er gereageerd op dat gesprek dan zie je dat ook verschijnen in het gesprek bij het document.

Het voordeel van deze “gesprekken” is dat het heel wat mails over-en-weer scheelt en dat deze gesprekken ook bij het bestand blijven (ook als je het hernoemt of verplaatst binnen Teams). Achteraf iets terugvinden is zo ook gemakkelijker dan achteraf mails te moeten doorploegen.

Chat met tekst

De chat-mogelijkheid van Teams is opgenomen in de linkse balk van Teams (Activiteit, Chat, Teams, …) Deze chat kan je vergelijken met Facebook Messenger of Whatsapp: het gaat om een privé-chat (eventueel in groep), niet gekoppeld aan een team. Eventuele eerdere chats vind je terug in de witte kolom.

Voor het starten van een nieuwe chat klik je op het verdoken icoontje (2), links van de balk “Zoek of typ een opdracht”. Daarna kan je bij ‘Aan:’ één of meerdere personen toevoegen.

Onderaan kan je dan “Een nieuw bericht typen”.

De iconenbalk lijkt heel goed op deze bij Posts. Hier heb je als extra nog een uitroepingsteken (om eventueel de bezorgingsopties in te stellen) en een mogelijkheid om een vergadering te plannen.

Audio en video

Voor het starten van een audio- of videogesprek is er een apart artikel. Dit gaat over het deelnemen aan zo’n gesprek en wat al die knopjes betekenen.

Deelnemen aan een les/vergadering

Er zijn drie mogelijkheden voor deelnemers (leerlingen of collega’s):

 • Als de vergadering gepland is in een Team, dan gaat elk naar het juiste Team en bekijkt in Posts waar de vergadering staat. Ze klikken erop en klikken vervolgens op deelnemen.
 • Werd de vergadering ingepland in de agenda dan kan je deelnemen via de Teams-agenda (zie de linkerbalk bij Activiteit-Chat-…-Agenda-…) of via de Office365-Agenda (eventueel nog toe te voegen in het overzicht van alle Apps).
 • Een e-mail, persoonlijk of automatisch verstuurd, met een link:
  • Op je smartphone kan je enkel deelnemen door het installeren van de Teams-App op Android of iOS.
  • Op pc/laptop kan je als extern persoon eenvoudig deelnemen via de browser, bij voorkeur Chrome: zie onderstaand filmpje. Als leerling of als personeelslid raden we het gebruik van de Teams-App aan.

Knopjes

Eens deelgenomen krijg je onderstaand eerste venster (vanuit een chat) of tweede venster (vanuit een vergadering/les). Voor een les is het kunnen delen van een venster/scherm zeker al interessant, maar er zijn ook andere knopjes/opties die je kunnen bekoren. We overlopen ze.

De knoppen onderaan, van links naar rechts:

 • Klok (niet zichtbaar op de schermafdruk): de tijd dat de chat/vergadering al bezig is.
 • Camera: je kan jouw eigen webcam aan- of uitzetten
 • Microfoon: je kan jouw eigen microfoon aan- of uitzetten.
 • Delen: je volledig scherm (of afzonderlijke vensters) delen of een PowerPoint tonen. Zie verder, onderaan dit artikel.
 • Tekstballon: om een gesprek (chat) weer te geven. Als je bv. aan leerlingen een vraag stelt, kan je afspreken dat ze hun antwoord asap in het gesprek zetten. Dat vermijdt het door elkaar spreken. In een Team komt zo’n gesprek ook in Posts terecht.
 • Personen: de personen die deelnemen
 • Rode telefoon: om de vergadering/les te beëindigen.

In het …-menu zitten nog extra zaken:

 • Inkomende video uitschakelen: de videobeelden die jij ziet van andere, worden dan niet meer weergegeven (bv. handig bij een wat tragere internetverbinding/computer).
 • Opname starten/stoppen. Als je bv. een live-les geeft, dan kan je deze opnemen. Leerlingen kunnen dan later terugkijken (bv. omdat iets niet duidelijk was, een leerling die afwezig was, …). In een team komt de opname automatisch bij Posts terecht.
 • Toetsenblok: in onze school niet van toepassing.
 • Achtergrondeffecten weergeven: een gimmick (bij een low-end videokaart zal deze optie afwezig zijn).
 • ‘Ruggespraak houden en vervolgens doorverbinden’, ‘Doorverbinden’ en ‘Wachtstand’ zijn vooral interessant voor in een kantooromgeving/onthaal.
 • Volledig scherm openen.
 • Apparaatinstellingen weergeven.
 • Notulen weergeven: verschijnt enkel in het geval van een vergadering en dus niet bij een chat.

Als je delen gebruikt (het icoontje met rechthoek en pijl), dan krijg je onderstaande (klik erop voor een grotere versie en daarna op vorige om terug te keren).

Het valt uiteen in enkele delen:

 • Systeemaudio delen: bv. interessant dat als je een filmpje toont, de andere deelnemers ook deze audio horen en niet enkel jouw microfoon.
 • Bureaublad: je kan een volledig scherm delen, wat handig is als je tussen verschillende vensters moet wisselen (bv. tussen een presentatie/bordboek/website/…).
 • Venster: als je 1 enkel venster wil delen.
 • PowerPoint: als je een presentatie wil delen. Als de gewenste presentatie er niet tussen staat, dan kan je browsen naar een andere locatie.
 • Whiteboard: zoals je in klas een bord hebt, kan dit ook hier. Andere deelnemers kunnen hier ook op tekenen. Deze optie verschijnt niet bij een chat, wel bij een vergadering/les.

Office 365

We bespreken kort de mogelijkheden van Office 365. Log hiervoor in (we hebben de beste ervaring met Chrome*) via portal.office.com (zie logingegevens). Daarna zie je onderstaande intropagina met o.a. Outlook, OneDrive, Office, Teams, Forms en Stream.

* Firefox heeft op moment van schrijven soms problemen met video en ook Safari heeft problemen.

Outlook, om te mailen

Deze hoeft geen verdere uitleg. Vergeet niet om je handtekening in te stellen. Zo’n Guldensporencollege-banner onderaan je e-mail maakt het dat tikkeltje professioneler. Reminder: voor alle communicatie tussen personeel en externen gebruiken we e-mail. Communicatie tussen school – leerlingen/ouders loopt via Smartschool.

OneDrive, voor cloudopslag

Mogelijks ken en gebruik je Google Drive of DropBox? OneDrive doet hetzelfde, maar is geïntegreerd in onze schoolomgeving. Meer uitleg staat in het Smartschoolvak ‘Onderzoeksgps‘ > Documenten > inf 2egraad+richtlijnen pres.pdf. Het is een goede vervanging van de persoonlijke map op het schoolnetwerk, zodat je eenvoudig bestanden kan synchroniseren op de eigen computer en deze overal online kan raadplegen en bewerken:

Office, voor kantoorwerk

Ook online kan je werken met Word, Excel en PowerPoint. Liever de desktoptoepassingen, waaronder Access? Rechtsboven vind je de knop ‘Office installeren’ (zie schermafdruk bovenaan deze pagina), waarmee je de ‘Office 365 ProPlus’-apps op jouw computer kan installeren. Je kan Office 365 op maximum 5 toestellen installeren. Voor leerlingen en personeel van het Guldensporencollege is dit gratis.

Teams, om samen te werken

Dit lijkt het best op een Smartschoolvak, maar met extra’s. Omdat het nieuw is en omwille van de extra mogelijkheden kan dit afschrikken. Vandaar onderstaande vergelijking, zodat je enkele herkenpunten hebt.

Naast de website heb je ook een desktop- en mobiele app. Op de website vind je dit ook linksonder op Teams, bij de knop ‘Bureaublad app downloaden’. Linksonder is ook de help en het toevoegen van extra apps interessant!

Smartschoolvak Teams
Aanmaken Aanmaken
Na het aanmaken stel je toegangsrechten in. Denk aan de naamafspraken. Iedereen kan lid worden van een bestaand Team. Wil je zelf eentje kunnen maken? Vraag dit aan ict.centraal@guldensporencollege.be. In de antwoordmail krijg je extra uitleg.
Vaknieuws Posts
Leerkrachten kunnen nieuws maken, leerlingen enkel lezen. Ieder lid kan posten (zowel leerlingen, als leerkrachten). Meer informatie bij Communiceren in Teams.
Smartschool Live Vergaderen
Om online lessen te organiseren en daarbij je webcam, venster of volledig scherm en presentatie delen. Je kan discussies voeren met je leerlingen terwijl je aantekeningen maakt op je scherm. Kan gebruikt worden voor het onderwijs, maar wordt ook in bedrijven gebruikt. Hierdoor kunnen de functies misschien overweldigend zijn, maar in het videogesprek-artikel word je stap-voor-stap gegidst.
Documenten Bestanden
Voor het aanbieden van leerstof. Idem. In de map ‘Lesmateriaal’ hebben leerlingen enkel leesrecht. Eigen submapjes aanmaken kan ook. Je kan ook gesprekken voeren over bestanden (o.a. handig bij een vakwerkgroep).
Oefeningen +-tab
Binnen oefeningen heb je o.a. Capisj, Hot Potatoes, WinToets en Bookwidgets. Deze laatste is een evaluatie- en oefeningenplatform dat tijdelijk gratis is via Smartschool. Door het toevoegen van tabs kan je heel veel extra fucnties toevoegen.
Uploadzone Opdrachten
Centrale plaats voor het indienen van opdrachten, want afzonderlijk berichten verwerken is tijdrovend. Zoals de uploadzone, maar krachtiger: leerlingen kunnen rechtstreeks hierin werken en alles wordt gesynchroniseerd.
Forum Posts
Kan handiger zijn dan een persoonlijk bericht. Dan kunnen leerlingen eerdere antwoorden lezen én kunnen ze elkaar helpen bij onduidelijkheden. Eerder te vergelijken met een krachtige chatfunctie, dan met een forum. Zo kan je geen subforum aanmaken of overzichtelijk aparte onderwerpen maken. Meer informatie bij Communiceren in Teams.
Enquêtes Forms
Handig voor online toetsen, enquêtes. Ook hier handig voor online toetsen (‘quiz’), enquêtes. Je kan dit integreren binnen een Team, maar je kan ook apart een link bezorgen (bv. via een Smartschoolbericht, in een opdracht, …).
Stream (video)
Je kan weliswaar een video uploaden, maar een echt videoplatform is er niet. Stream is zoals YouTube, maar geïntegreerd binnen Office 365. Je kan dit integreren binnen een Team, maar je kan ook apart een link bezorgen (bv. via een Smartschoolbericht, in een opdracht, …). Merk op dat je op zelfgekozen tijdstippen een MS Form hieraan kan koppelen. Ideaal voor een flip-the-classroom.
Vakopties …-menu
Om zaken aan of uit te zetten, leerlingen toe te voegen, … Idem
Help Help
Zie de helppagina van Smartschool of de specifieke pagina i.v.m. onderwijs op afstand.
Controleer de Smartschool-statuspagina als er rariteiten opduiken.
Microsoft België organiseert webinars om leerkrachten de komende periode wegwijs te maken in Office 365 en Teams. De link wordt continu bijgewerkt.
Controleer de Teams-statuspagina als er rariteiten opduiken.

Forms, om formulieren te maken

Net als Google heeft ook Microsoft zijn eigen Forms, opnieuw geïntegreerd met de schoolomgeving. Je kan het gebruiken om online enquêtes of toetsen af te nemen.

Stream, om video’s te delen

Stream is de YouTube van Microsoft, maar opnieuw mooi geïntegreerd met de schoolomgeving. Leer hoe je hiermee een video kan delen.

Videogesprek met leerlingen, collega’s of externen

Dit artikel is ontstaan n.a.v. het overzichtsartikel over afstandsleren, maar het kan ook in andere situaties handig zijn. De manier waarop je een videogesprek start hangt af de volgende situaties:

 • Structureel: een vak dat je geeft in een klasgroep, samenwerken in een vakwerkgroep, … Dit kan zowel binnen Smartschool, als Office 365.
 • Ad hoc, waarmee we eerder losse verbanden bedoelen. Bv. één of enkele leerlingen die bijles kunnen gebruiken (mogelijks van verschillende lesgroepen), één of enkele collega’s waarmee je wil afspreken, een oudercontact, … Dit kan enkel binnen Office 365, wat snel-snel kan of iets meer gepland via een agenda:
  • Teams-Chat, met deelnemers van het Guldensporencollege
  • Teams-Agenda, met deelnemers van het Guldensporencollege.
  • Office365-Agenda, waarmee je ook met externen een videogesprek kan voeren (ouders, CLB, …).

We bespreken ze verder. Laat je niet afschrikken door de lengte van het artikel, omdat heel wat zaken terugkeren. Log in op portal.office.com en klik door naar Teams of Agenda.

Geen webcam? Ofwel gebruik je DroidCam (Android) of Iriun (Android, iOS): jouw smartphone komt dan een webcam voor jouw pc. Ofwel neem je via de agenda tweemaal deel: eens via de pc (bv. voor een whiteboard, gedeeld document, …) en eens via de Teams-App op de smartphone (om elkaar te zien en spreken).

Structureel

 • Bij Smartschool heb je mogelijks al een Smartschoolvak, waaraan leerlingen toegevoegd zijn. Dan kan je in dat vak een Smartschool Live sessie starten.
 • Bij Office 365 heb je mogelijks al een Team gemaakt en zijn leerlingen of collega’s toegevoegd. Bij Teams heb je iets meer mogelijkheden en dus voorzien we iets meer uitleg. In de terminologie heeft Teams het over “vergaderingen”, daar dit zowel gebruikt wordt in de bedrijfswereld (conference calls), als het onderwijs (live lessen).

In jouw team heb je bovenaan de tabs, waarvan we de tab Posts nodig hebben.

Teams-tabs

Helemaal onderaan heb je onder “Start een nieuw gesprek.” een webcam-icoon. Bij een hover zie je “Nu vergaderen”, maar via datzelfde icoon kan je deze ook plannen.

Klik op het webcam-icoon en daarna krijg je een venster waar je een onderwerp kan invoegen. Ofwel kies je voor ‘Nu vergaderen’, ofwel voor ‘Een vergadering plannen’ rechtsonder.

Teams-vergadering

Bij dit uitgewerkt voorbeeld is gekozen om een online les te plannen, waarna je onderstaand venster krijgt. Het belangrijkste is een goed onderwerp, juiste datum/tijdstip en eventueel nog wat extra info onderaan. Vereiste of optionele deelnemers laten we leeg, omdat sowieso iedereen van het team (klas) verwacht wordt.

Teams-vergaderingPlannen

Klaar? Rechtsboven heb je een knop ‘Verzenden’ en ‘Sluiten’ (niet zichtbaar op de voorgaande schermafdruk). Klik op Verzenden. Je komt terecht in jouw Team > tab Posts, waar je merkt dat de “vergadering” is gepland (die automatisch wordt opgenomen in de agenda van Office 365 en Teams).

Teams-vergaderingPost

Om met iedereen effectief deel te nemen aan de les/vergadering, verwijzen we naar dit artikel.

Ad hoc met Chat

De chat-mogelijkheid van Teams is opgenomen in de linkse balk van Teams. Daar vind je Activiteit, Chat, Teams, Opdrachten, Agenda, Oproepen, Bestanden, … Eventuele eerdere chats vind je terug in de witte kolom.

Voor het starten van een nieuwe chat klik je op het verdoken icoontje (2), links van de balk “Zoek of typ een opdracht”. Daarna kan je bij ‘Aan:’ één of meerdere personen toevoegen.

Nu moet je kiezen als je een klassieke tekstchat, een audiogesprek of een videogesprek wenst. Hiervoor moet je eerst helemaal onderaan klikken in 1-‘Een nieuw bericht typen’!!! We geven het weer in onderstaande “verticaal samengedrukte” schermafbeelding.

Teams-chatStartAudioVideo

Dan pas kan je (tekst)chatten (1) een videogesprek (2) of een audiogesprek (3) starten. Eventueel kan je tijdens het gesprek je scherm delen (4) of extra personen uitnodigen (5).

Ad hoc met Teams-Agenda

Als iets een tijdje op voorhand vastligt, zal je dat plannen en dan zal de Agenda handig zijn. Je vindt deze in de linkse balk van Teams en dan vind je bovenaan een knop ‘Nu vergaderen’ of ‘+ Nieuwe vergadering’ (met in deze keuzelijst ‘Vergadering plannen’ en ‘Livegebeurtenis’).

Voor deze handleiding klikken we op ‘+ Nieuwe vergadering‘. Je krijgt hetzelfde scherm zoals we een vergadering plannen vanuit een Team. Kies een goede titel. Vermeld de vereiste (en eventueel optionele) deelnemers. Stel ook een datum/tijdstip in (als dit nog niet zeker is, dan kan je dat aangeven in de uitleg onderaan).

Klaar? Rechtsboven heb je een knop ‘Verzenden’ en ‘Sluiten’ (niet zichtbaar op de voorgaande schermafdruk). Klik op Verzenden. De tegenpartij ontvangt hiervan een e-mail en het komt in de agenda’s terecht. Hieronder een schermafdruk van de werkweekweergave.

Aanpassen? Dat kan nog steeds door eenvoudigweg te klikken op de vergadering in de agenda. Je zal ook merken dat er een ‘Deelnemen aan Microsoft Teams-vergadering’ is toegevoegd. Dit is een link, die je bv. kan kopiëren naar een e-mail, waarin je nog extra uitleg geeft over de vergadering.

Om met iedereen effectief deel te nemen aan de les/vergadering, verwijzen we naar dit artikel.

Ad hoc met Office365-Agenda

Als je met externen (ouders, CLB, …) een videogesprek wil voeren is dit het gemakkelijkste via de Office365-Agenda. Log via de browser in met je Office365-account op portal.office.com en klik door naar Agenda (eventueel moet je deze nog toevoegen via ‘Alle apps’).

Klik linksboven op de knop ‘Nieuwe gebeurtenis’. Je merkt een gelijkaardig scherm zoals bij de Teams-Agenda, maar er zijn subtiele verschillen. Bij het tekstvak ‘Deelnemers uitnodigen’ kan je iedereen van het Guldensporencollege toevoegen en/of kan je externe e-mailadressen toevoegen. Als je liever zelf een e-mail of Smartschoolbericht opstelt, dan kan je het ook leeg laten. Het belangrijkste hier is dat je bij het keuzevak ‘Onlinevergadering toevoegen’ kiest voor een ‘Teams-vergadering’.

Klik linksboven op ‘Opslaan’. Je komt terecht in jouw agenda, waar je bladert naar de dag waarop je de vergadering gepland hebt. Dubbelklik op deze gebeurtenis. Merk je onderstaand verschil met daarnet op?

De nodige zaken zijn:

 • Op ‘Deelnemen aan Microsoft Teams-vergadering’ kan je rechtsklikken, zodat je dat linkadres kan kopiëren in een e-mail of Smartschoolbericht. Zo’n link is standaard 60 dagen geldig, telkens een link gebruikt wordt, wordt de geldigheid met 60 dagen verlengd. De geldigheid van de link wordt dus niet bepaald door datum en tijdstip van jouw agenda.
 • Je kan klikken op ‘Opties voor vergadering’, de ‘Meeting options’.

Bij bovenstaande is het zo dat externen moeten wachten in de lobby en dat jij als initiatiefnemer ze toelaat tot de vergadering. Dit is bv. interessant bij een ouder-op-afstand-contact: je ziet al of er iemand aan het wachten is, maar ouders horen elkaars oudercontact niet. Opgelet: de chat ziet wel iedereen! Voor een online infomoment voor ouders en leerlingen wil je misschien direct iedereen toelaten.

Bij een online algemene personeelsvergadering kan het interessant zijn om slechts specifieke personen te laten presenteren, zodat niemand dit (al of niet per ongeluk 😇) overneemt.

Als je deelneemt aan de vergadering als initiatiefnemer verschijnt de lobby vanzelf van zodra iemand anders ook deelneemt. Klik je op ‘Lobby weergeven’, dan zie je de tweede afbeelding. Via het vinkje laat je de gasten toe in het gesprek.

 

Om je comfortabel te voelen met dit systeem kan je de link bezorgen aan een collega, partner, vriend, … Zo kan je het op voorhand eens testen.

Hieronder een voorbeeld van bericht dat je zou kunnen sturen bij een ouder-op-afstand-contact (het insluiten van de YouTube-link in een Smartschoolbericht staat uitgelegd in het artikel ‘Video delen‘). Het is aangeraden om dit ook naar de leerling te sturen, omdat ze wellicht al meer vertrouwd zijn met dit systeem.

Beste ouder

Op <xx> hebben we online een afspraak om <yy> uur. Volg hiervoor de volgende stappen:

 1. Via <deze link→kopieer deze vanuit ‘Deelnemen aan Microsoft Teams-vergadering’ > kan je op pc/laptop eenvoudig deelnemen in de browser, bij voorkeur Chrome. Op je smartphone of tablet kan dit enkel door het installeren van de Teams-App op Android of iOS.
 2. Bij de browser klik je op ‘Deelnemen op het web’.
 3. Bij de browser krijg je wellicht de vraag om microfoon en/of camera te gebruiken. Klik op toestaan.
 4. Als gastgebruiker kan je zelf een naam invoeren. Neem bv. “Ouder(s) van ….” en klik op ‘Nu deelnemen’.
 5. Je komt in een virtuele wachtzaal/lobby terecht. Van zodra het vorige oudercontact voorbij is, laat ik je/jullie toe.

Bij vragen kan je misschien bij de zoon/dochter terecht die waarschijnlijk al vertrouwd is met dit systeem. Je kan ook onderstaand filmpje bekijken en in dit artikel vind je ook extra info. Uiteraard ben ik er ook nog om vragen te beantwoorden.

Op dit moment komt iedereen met een account van het Guldensporencollege (dus ook een leerling) automatisch terecht in het oudercontact. Om te vermijden dat je als leerling/ouder per ongeluk in het oudercontact van iemand terecht komt kan je het volgende doen:

 1. Surf naar https://portal.office.com: als je rechtsboven jouw naam ziet staan, dan klik je erop en kies je voor afmelden.
 2. Open de link voor het oudercontact, waarna je als gast in de lobby/wachtzaal komt.

Microsoft is bezig met het uitrollen van de mogelijkheid om iedereen te kunnen laten wachten in de lobby, maar deze heeft ons nog niet bereikt.

Met vriendelijke groeten
Peter Selie