LVS, ben jij op de hoogte?

Het LVS (leerlingvolgsysteem) wordt binnen het Guldensporencollege gebruikt om alle relevante informatie met betrekking tot leerlingen bij te houden.

Hier kan je zelf info toevoegen, contactgegevens opzoeken of nagaan wat de status is van bepaalde vragen of opmerkingen.

Maar hoe weet je of er binnen het LVS nieuwe, relevante informatie gepost werd die je best even bekijkt?

Een instelling om iedereen op de hoogte te brengen van iets nieuw in LVS is er niet. Een leraar kan in zijn persoonlijk profiel wel instellen dat hij op de hoogte moet gebracht worden van nieuwe informatie in LVS. Dat kan via profiel/berichtgeving. Op smartschool: Instellingen profiel > berichtgeving:

In bovenstaand voorbeeld kiest de gebruiker om geen meldingen te krijgen noch via de browser, noch via de Smartschool-App, noch via een bericht. Bij een klik op een icoon wordt de instelling geactiveerd.

Verder is er ook nog het ‘volgen’. Hiermee kan je als leerkracht kiezen welke
leerlingen, onderdelen je expliciet wil volgen. Die gegevens komen dan op het startscherm in het 2de tabblad onder “volgend”. Een voorbeeld:

Als je als auteur van een melding zelf volgers (vb. klastitularis) aanduidt komen deze gegevens ook onder het startscherm ‘volgend’ bij vb. die klastitularis. Er is nog wel steeds geen sprake van gebruikers die op de hoogte worden gebracht dat er iets nieuw is. Dat moet nog steeds zelf ingesteld worden (zie eerste screenshot).