Wat met schade door derden?

Je meldt dit bij aanbieden ter herstelling. De school contacteert de ouders van beide leerlingen. We rekenen op de eerlijkheid van de ouders om tot een onderlinge overeenkomst te komen wat betreft de oorzaak en de kosten van het voorval. De school stuurt de afrekening van de forfaitaire kost aan de leerling (ouders) van het toestel.