Tegemoetkoming Digisprong

De Vlaamse Ministerraad stelt in 2021 229 miljoen euro ter beschikking voor ICT-investeringen.

De school moet deze middelen inzetten voor leerlingen en deze middelen moeten vóór eind 2024 aangewend worden.

Het Guldensporencollege zal naast de investering in ICT – infrastructuur, de toegekende middelen gebruiken om een maandelijkse korting op de aankoop van de laptop aan leerlingen te geven.

Deze korting zal via de trimestriële leerlingenrekening naar de ouders gaan. Het exacte bedrag wordt jaarlijks bekeken afhankelijk van het aantal ingeschreven leerlingen. Dit voor alle klassen die verplicht een laptop dienen aan te schaffen.

Dit gedurende drie schooljaren, tot eind juni 2024. Het bedrag kan jaarlijks aangepast worden. Voor het schooljaar 2021-2022 werd het vastgelegd op €17/ maand.

Voortijdige uitstromers krijgen de korting voor het aantal maanden dat ze op onze school ingeschreven waren.