Wat is het engagement van de school?

Een laptop is een aanzienlijke kost. Dat proberen wij te compenseren door andere kosten te beperken. 

 • We streven naar minder kopieën. 
 • Digitale leerboeken en werkboeken zijn steeds up-to-date. 

Daarnaast willen wij onze leerlingen extra competenties meegeven die als essentiële vaardigheden voor de 21ste eeuw gelden: 

 • ICT-vaardigheden. 
 • Correct en kritisch omgaan met de nieuwe media. 

Voordelen van een laptop in de klas?

 • Iedereen krijgt dezelfde mogelijkheden, zowel in de klas als thuis. 
 • De leerkracht kan extra oefeningen aanbieden, bijvoorbeeld voor thuis, en toch een interactie met de leerling behouden. 
 • De leerlingen leren nieuwe technologie gebruiken die verder gaat dan spelletjes en sociale media. 
 • Flipping the classroom: de leerlingen kunnen presentaties, demofilms en studiemateriaal thuis bekijken en herbekijken. Zo komt meer tijd vrij om moeilijkere delen van de leerstof uitvoeriger en op maat van de leerling te behandelen. 
 • Het wordt eenvoudiger om thuis leerstof opnieuw in te oefenen. 
 • Samenwerken met andere leerlingen wordt gemakkelijker. De fysieke afstand is geen handicap. 
 • De leraren kunnen werken op internet handiger integreren in de lessen. 

Waarom een pen device?

Met een pen device kan de leerling het toestel ook als tablet gebruiken (dus interactie via het aanraakscherm) en kan de leerling met de digitale pen op het scherm schrijven, markeren en aanduidingen maken. Het is wetenschappelijk bewezen dat deze werkvormen belangrijk zijn voor het actief verwerken van de leerstof.
Een pen device geeft de leerkracht bovendien meer vrijheid in het kiezen van een geschikte onderwijsmethode bij het aanbrengen van bepaalde leerinhouden. Hierdoor kunnen leerkrachten een boeiende en hedendaagse leeromgeving creëren.

We beschikken al over een aantal pen devices waarmee we het werken met digitale leermiddelen in de klas konden uittesten. We geloven nu nog meer in de grote meerwaarde van deze toestellen, mede door de vele positieve ervaringen van leerkrachten en leerlingen.

Het touchscreen en de digitale pen zorgen er immers voor dat de betrokkenheid van elke leerling in de les nog groter is. Er is meer interactie. Zo kunnen leerlingen vanop hun pen device op het smartboard noteren en samenwerken.

Ook het digitaal leren krijgt een actieve dimensie. Leerlingen markeren woorden in hun teksten, maken bijkomende notities in een PowerPoint, lossen wiskundige oefeningen op met ondersteuning van specifieke didactische wiskundige software, enz.