Voorziet de school in vervangtoestellen bij defecten?

Vereist de schade aan het toestel een ingrijpen van de leverancier dan bezorgt de school de leerling een vervangtoestel (afhankelijk van de voorraad).

Voor laptops die buiten het eigen laptopproject vallen, kunnen we geen vervangtoestel voorzien.

Wat met schade door derden?

Je meldt dit bij aanbieden ter herstelling. De school contacteert de ouders van beide leerlingen. We rekenen op de eerlijkheid van de ouders om tot een onderlinge overeenkomst te komen wat betreft de oorzaak en de kosten van het voorval. De school stuurt de afrekening van de forfaitaire kost aan de leerling (ouders) van het toestel.

Mijn toestel wordt hersteld, wat met mijn persoonlijke data?

Persoonlijke data bewaar je steeds in OneDrive. Op deze manier kan alles automatisch teruggeplaatst worden na herstelling.

Controleer dit steeds voor elke herstelling. De school kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies van data.