Tegemoetkoming Digisprong

De Vlaamse Ministerraad stelt in 2021 229 miljoen euro ter beschikking voor ICT-investeringen.

De school moet deze middelen inzetten voor leerlingen en deze middelen moeten vóór eind 2024 aangewend worden.

Het Guldensporencollege zal naast de investering in ICT – infrastructuur, de toegekende middelen gebruiken om een maandelijkse korting op de aankoop van de laptop aan leerlingen te geven.

Deze korting zal via de trimestriële leerlingenrekening naar de ouders gaan. Het exacte bedrag wordt jaarlijks bekeken afhankelijk van het aantal ingeschreven leerlingen. Dit voor alle klassen die verplicht een laptop dienen aan te schaffen.

Dit gedurende drie schooljaren, tot eind juni 2024. Het bedrag kan jaarlijks aangepast worden. Voor het schooljaar 2021-2022 werd het vastgelegd op €17/ maand.

Voortijdige uitstromers krijgen de korting voor het aantal maanden dat ze op onze school ingeschreven waren.

Aankoop op factuur?

De schoollaptop kan aangekocht worden op factuur. Bij het bestellen kies je hiervoor de optie ‘Koop deze laptop’.

Is dit een correcte prijs voor deze laptop?

De totale kostprijs van het toestel (inclusief service en garantieverlenging) kan je raadplegen op https://byod.academicshop.eu/guldensporencollege.

Prijzen vergelijken met andere laptops is zoals appelen met peren vergelijken. Je vindt ons toestel niet in de reguliere handel, omdat de school voor welbepaalde opties kiest. Ook heb je bij ons een service die een gewone aankoop niet geeft. Het Guldensporencollege maakt geen winst op de toestellen, de enige winst is LEERWINST voor de leerling.