Nieuw@Gusco?

In dit overzichtje geven we je kort de belangrijkste info, zodat je als (nieuwe) leerkracht op een vlotte manier kan starten.

Accounts

In het account-artikel vind je info over Office 365, Smartschool en ons draadloos netwerk. Uiteraard met aandacht voor de online veiligheid en het bewaken van de privacy.

Met de Office365-account is heel wat mogelijk. Je vindt er o.a. terug hoe je een handtekening onder jouw e-mail plaatst. Dat maakt het direct wat professioneler.

Meerdere accounts, dus meerdere manieren om te communiceren. Lees het artikel over de afspraken om te communiceren met leerlingen, ouders, collega’s en externen.

Drukwerk

Twee artikels gaan dieper in op volgende twee situaties:

Elektronische leeromgeving

In een school zijn onderstaande zaken belangrijk.

Merk op dat je als interim in Smartschool gebruikmaakt van de co-account van de leerkracht die je vervangt. Als je meerdere accounts hebt, zal je deze tip interessant vinden.

Help!

Zit je na het lezen van dit artikel nog met vragen? Er zijn enkele voor de hand liggende e-mailadressen:

 • digitale.schoolagenda@guldensporencollege.be
 • skore@guldensporencollege.be
 • bordboeken@guldensporencollege.be
 • andere ict-vragen

Afkortingen

Als uitsmijter nog enkele afkortingen die je kan tegenkomen, bv. in Smartschoolvakken, klasteams (KTs) of personeelsteams (PTs).

Voor de campussen

 • A: Alle campussen (bv. vakwerkgroep)
 • E: Engineering
 • H: Harelbeke
 • G: Gullegem
 • P: Plein
 • K2: Kaai, 2e graad
 • K3: Kaai, 3e graad
 • Z: Zuid
 • __: Code voor de verschillende campussen. Bv. 3KP-ENG3 is voor het 3e jaar, campus Kaai en campus Plein-Engels, 3 lesuren.

Voor de vakken

Tip: gebruik ctrl + f om snel te zoeken.

 • 5VRIJE: vrije ruimte
 • 6VRIJE: vrije ruimte
 • AAR: aardrijkskunde
 • ADMIN: administratie
 • ADMVO: administratieve vorming
 • ADMVO: administratieve vorming
 • BASISZ: basiszorg
 • BEC: bedrijfseconomie
 • BIO: biologie
 • BOEKH: boekhouden
 • CHE: chemie
 • COMMUN: communicatietechnieken
 • COM-PR: commerciële presentatie
 • COMPV: computervaardigheden
 • COM-VO: commerciële vorming
 • CWE: cultuurwetenschappen
 • DAC: dactylografie
 • DACICT: dactylografie en ICT
 • DUI: Duits
 • DUI+: extra Duits
 • ECO: economie
 • ENG: Engels
 • EST: esthetica
 • FRA: Frans
 • FRA+: extra Frans
 • FYS: fysica
 • GES: geschiedenis
 • GESPR: gesprekstechnieken
 • GEZOND: gezondheid en welzijn
 • GIP: geïntegreerde proef
 • GOD: godsdienst
 • GRI: Grieks
 • GWE: gedragswetenschappen
 • HAN: handel
 • HUISH: huishoudzorg
 • ICT: ICT
 • ICTPRE: ICT en presentatietechnieken
 • INF: informatica
 • IO: integrale opdrachten
 • IOTOE: integrale opdracht toerisme
 • JAVA: java
 • KLEED: kleding
 • KS: klassieke studiën
 • KUNST: kunst en cultuur
 • LAT: Latijn
 • LEEFWO: leef- en woonsituatie
 • LO: lichamelijke opvoeding
 • LOG: logistiek
 • MAVO: maatschappelijke vorming
 • MINIC: eindwerk/mini-cursus
 • MO: muzikale opvoeding
 • MODE: mode
 • MODULE: module
 • NED: Nederlands
 • NTW: natuurwetenschappen
 • NTW+: natuurwetenschappen (incl. labo)
 • OMGCOM: omgang en communicatie
 • OPR: O.P.R.-technieken
 • PAV: project algemene vakken (PAV)
 • PERSZO: personenzorg
 • PO: plastische opvoeding
 • PR-FW: project Frans/wiskunde
 • PRO: projectwerk
 • PROJ: projecten
 • REC: recht
 • SEC: geïntegreerd leerplan secretariaat
 • SEC: secretariaat
 • SEI: socio-economische initiatie
 • SEM: seminaries
 • SOCTEC: sociale en technische vorming
 • SOCWET: sociale wetenschappen
 • SPA: Spaans
 • STAGE: stage
 • TEC: toegepaste economie
 • TECH: techniek
 • TIN: toegepaste informatica
 • TOEBE: toeristische bestemmingen
 • TOEOR: toeristische organisatie
 • TOERI: toerisme
 • TPSY: toegepaste psychologie
 • VOED: voeding
 • VZVOED: praktijk verzorging – voeding
 • WETG: wetgeving
 • WINKEL: winkelbeheer
 • WIS: wiskunde
 • WIS+: extra wiskunde
 • WW: wetenschappelijk werk
 • XPL: exploratie
 • XPLICT: exploratie ICT
 • ZACO: zakelijke communicatie
 • ZCENG: za co Engels
 • ZCFRA: za co Frans
 • ZCNED: za co Nederlands