Leerlingen toevoegen aan Teams

Werk je met een klasteam dan moet je op een bepaald moment je leerlingen toevoegen als gebruikers. Om dit proces iets eenvoudiger te maken kan je gebruik maken van klasgroepen. Op deze manier voeg je in 1 beweging alle leerlingen toe.

Snel een klasgroep gebruiken? Zoek op klasgroep X-YYYY. (X is de campus, YYYY is de klas.)

Hoe voeg je je leerlingen toe?

  • Aan een bestaand team. Navigeer naar het klassenteam waaraan je de leerlingen wilt toevoegen en selecteer de drie bolletjes (Meer opties) > Lid toevoegen.

Daarna kan je in het volgende dialoogvenster de klasgroep invoeren (tab Leerlingen).

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-1.png

Belangrijk

Op dit moment moet je als leraar na het toevoegen van leerlingen zelf het ‘onderhoud’ doen. Klasgroepen worden (nog) niet automatisch bijgewerkt. Dit betekent dat klasgroepen de leerlingen bevatten van 01/09. Klaswijzigingen na deze datum dien je zelf door te voeren.

Nieuwe leerlingen toevoegen of bestaande verwijderen doe je zo:

  • Navigeer naar het klassenteam waar je de leerlingen wilt toevoegen/verwijderen. Selecteer de drie bolletjes (Meer opties) > Team beheren.
  • Op het tabblad Leden kan je nu de eigenaren (co-leerkrachten) en leden en gasten (leerlingen) bewerken. Klik op het kruisje om een bestaand lid te verwijderen. Kies Lid toevoegen wanneer een nieuwe leerling toegang moet krijgen.