Vak aanmaken op Smartschool

Smartschool is het digitaal leerplaform van het Guldensporencollege. Elke leerkracht kan zelf vakken aanmaken en beslissen wat er binnen een vak gebruikt wordt. Vakken aanmaken en beheren is eenvoudig als je je aan enkele regels houdt.

Met volgend stappenplan heb je binnen enkele minuten een eigen vak op Smartschool:

Log in op Smartschool.

Kies aan de rechterkant in het menu voor Vakkenbeheer. Links zie je een boomstructuur van alle aanwezige vakken. Als je op een vak klikt, kun je enkele instellingen wijzigen (zie verder). Rechts zie je een tabel met meer details per vak.

Om zelf een vak aan te maken klik je bovenaan de lijst op ‘Nieuw vak’.

Je ziet nu dit invulkader:

Vul een vaknaam en een duidelijke omschrijving in.

 • Vaknaam volgt ALTIJD de volgende codering (zie bijlage voor een lijst van vak- en campuscodes):
  JAAR + AANDUIDING CAMPUS STREEPJE VAKCODE AANTAL LESUREN
  vb. 3H1-ENG3 (3de jaar, campus Harelbeke 1, Engels, 3 lesuren)

Als je geen omschrijving intypt, zal je vak niet in de lijst verschijnen. Dit veld is dus verplicht!

 • Door te klikken op het icoontje naast ‘Vakleerkracht’ of ‘Co-leerkracht’ kun je een leerkracht toewijzen. De werkwijze hiervan is hetzelfde als bij het sturen van een bericht. Om je vak samen met collega’s op te bouwen kan je collega’s als co-leerkracht toevoegen aan het vak. Deze co-leerkracht heeft dezelfde mogelijkheden als de vakleerkracht. Een co-leerkracht heeft ook toegang tot de vakopties.

Proficiat! Je hebt je eigen vak aangemaakt op Smartschool. Nu kan je je eigen leerlingen toegang geven. Hoe je dit doet lees je hier.

Schoolagenda klaar voor vakantiemodus?

Elke leerkracht wordt verondersteld de digitale agenda op Smartschool zelf bij te houden. Op het einde van het jaar is het een goed idee om per klas een backup te nemen van je agenda. De stappen hiervoor vind je hieronder.

   1. Open de agenda en klik in het linkermenu voor Agenda afdrukken.
    Agenda afdrukken
   2. In het volgende venster heb je een overzicht van alle mogelijke afdrukopties. Er zijn er momenteel 6. Selecteer hier de Lesagenda.
   3. Kies dan een datum bij Vanaf: Dat zal normaal gezien 1 september zijn.
   4. Kies vervolgens een datum bij Tot en met: Kies hier voor 30 juni.
   5. Kies dan je klas.
   6. Zodra je je klas gekozen hebt, wordt de lijst met vakken aangepast zodat je eigen vak in de gekozen klas geselecteerd wordt. De rest is nu niet meer geselecteerd.

    Doe dit in de juiste volgorde, anders wordt de lijst met vakken niet aangepast! Dus eerst klas, dan vak!

   7. Bij Opties kies je of je de vermeldingen van de toetsen, taken en lesonderwerp er wil bijnemen. Het is aan te raden alle vinkjes op geselecteerd te laten staan.
   8. Nu kan je de agenda afdrukken, dat betekent dat de agenda in PDF formaat naar je computer gedownload wordt. Kies volgens de instellingen van je eigen computer of je die wil downloaden of openen in een PDF reader. Vergeet dan nadien niet op te slaan!
   9. Herhaal dit nu voor alle klassen waar je les geeft.

Mijn naam is Haas.

Smartschool vs. professionele mail vs. privé-mail

Het klopt dat men in principe met elk medium quasi iedereen kan bereiken. We kunnen vb. mails sturen vanuit een privé-e-mailadres (@telenet.be, @gmail.com, @hotmail.com)  of vanuit ons professioneel e-mailadres (@guldensporencollege.be) naar collega’s of leerlingen. We kunnen naar collega’s ook berichten zenden via Smartschool. Mag iedereen dan zo maar kiezen op welke manier er gecommuniceerd wordt of zijn er campusoverstijgende afspraken?

Communicatie tussen leerkrachten en externe partijen

Alle elektronische communicatie tussen leerkrachten onderling en tussen leerkrachten en externe partijen loopt via de professionele mailomgeving.

In die mailomgeving worden de distributielijsten steeds up-to-date gehouden door bijvoorbeeld het toevoegen van interimarissen enz. We kunnen er heel gemakkelijk mailen naar bijvoorbeeld alle leerkrachten van een klas, naar alle leerkrachten van het 2de jaar, naar de volledige campus, …

De distributielijsten zijn op elk moment up-to-date.

Communicatie tussen leerkrachten en leerlingen

Alle elektronische communicatie tussen leerkrachten en leerlingen en omgekeerd loopt via de berichtenmodule van Smartschool. We kunnen bij communicatie naar een klas wel kiezen om bijvoorbeeld collega’s in cc. te plaatsen. Dit maakt het mogelijk om op de hoogte te blijven van wat naar leerlingen gestuurd wordt.

Communicatie tussen leerkrachten en ouders

Alle elektronische communicatie tussen leerkrachten en ouders en omgekeerd loopt via de berichtenmodule van Smartschool. We kunnen bij het opmaken van een bericht kiezen wie het bericht ontvangt; de leerling zelf of één van de ouders.

Een bericht versturen naar een moeder of een vader kan heel simpel.

Verdere afspraken

 • Het is strikt verboden om ontvangen berichten (Smartschool) van collega’s, die niet naar leerlingen of ouders werden verstuurd, te lezen. Gelieve deze berichten onmiddellijk te verwijderen en je naam te veranderen in ‘Haas’.
 • Het is strikt verboden om ontvangen mails van collega’s, die niet met het professioneel e-mailadres werden verzonden, te lezen. Gelieve deze mails onmiddellijk te verwijderen en je naam te veranderen in ‘Haas’.
 • Mails en berichten met niet schoolgerelateerde inhoud, reclame voor externe activiteiten en uitnodigingen voor bingo-avonden kunnen onherroepelijk worden teruggeroepen en verwijderd. Als je twijfelt of een mail/bericht gepast is, loop je best langs bij de campusdirectie.