Plant een vraag, kweek antwoorden.

Samen met je klasgroep op een interactieve manier een wordcloud maken? Antwoorden op een stelling in kaart brengen in de klas of van thuis? Het kan allemaal met Answergarden.

Met de gratis online tool Answergarden verzamel je op eenvoudige wijze feedback op een door jou gestelde vraag of stelling.

Je kan kiezen uit verschillende types. Eén of meerdere antwoorden toegelaten, vrij invullen of bevestigen door een moderator, …

Werken met Answergarden is heel eenvoudig:

  1. Maak een nieuwe Answergarden
  2. Deel je Answergarden en vraag om een reactie …
  3. … en zie hoe de antwoorden groeien in je ‘antwoordentuin’

Een korte videotutorial voor de visual learners onder ons:

Bubbl.us – online mindmaps maken

Mindmaps zijn een heel krachtig visueel hulpmiddel. Je toont verbanden, geeft de hiërarchie weer en toont op die manier eenvoudig een overzicht. Mindmaps vormen ook een grote toegevoegde waarde bij het uitvoeren van een brainstorm.

Een mindmap uitwerken op papier kost al vlug heel wat tijd en wordt vlug slordig.

Gelukkig bestaan er gratis online oplossingen.

Verder lezen Bubbl.us – online mindmaps maken

LVS: Leerlingvolgsysteem

Wat?

Het LVS op Smartschool is een platform waar alle info van leerlingen samen komt. Afwezigheden, rapporten, personalia, foto en het leerlingendossier maken allen deel uit van het LVS. Deze handleiding maakt duidelijk hoe je als leraar meldingen kan plaatsen in het individueel leerlingendossier. Een melding kan zijn: incident in de klas, incident op de speelplaats, familiale gebeurtenis, … Het is de bedoeling dat leerkrachten dit systeem zo veel mogelijk gebruiken. Op die manier krijgen we een heel open leerlingendossier mét respect voor de privacy van de leerling.

Het LVS vind je op Smartschool onder het administratief luik.

 

Hoe?

Om een melding te plaatsen selecteer je Campus / (Graad) / Klas / Leerling / Meldingen en kies je voor het +-teken. Je kan nu het formulier dat verschijnt invullen en opslaan. Indien het over gevoelige info gaat kan je best het vinkje ‘privé’ activeren. Dat garandeert je dat enkel begeleiders en graadopvoeders de melding kunnen lezen.

Het invullen van een LVS-melding (1/2)
Het invullen van een LVS-melding (2/2)

 

Wie zie wat?

De meldingen die je plaatst zijn zichtbaar voor alle leerkrachten die les geven aan de leerling, samen met alle begeleiders, opvoeders, directie en CLB.
Een klasleraar heeft ook inzage (geen schrijfrechten!) in een ander onderdeel, nl. ‘Cel leerlingbegeleiding’. Dit onderdeel vormt a.h.w. het officiële leerlingendossier, de ‘meldingen’ vormen het officieuze.

Klassenraad

Er werd een apart onderdeel ‘Klassenraad’ voorzien waarin een fiche kan terecht komen om alle feedback uit klassenraden te stockeren. De bedoeling is dat deze fiche in de loop van het schooljaar groeit.

Een voorbeeld van een gedeeltelijk ingevulde klassenraadfiche
Een voorbeeld van een gedeeltelijk ingevulde klassenraadfiche